👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande, VINDEN 2017-18

Skapad 2017-03-27 14:59 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Förskola
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära, med leken som redskap, ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt stimulera och utmana barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi vill ta vara på barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Både miljön och materialet ska vara tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Barn och vuxna upptäcker, undersöker och lär sig tillsammans.

Innehåll

Avdelningen

Arbetet med Grön Flagg ska löpa som en röd tråd i vår verksamhet. Det närmaste året kommer vi att arbeta med följande tre utvecklingsområden:

Djuren i vår närhet, året runt.

Vi ska tillsammans upptäcka hur djuren, fåglarna och insekterna i vår trädgård lever året runt. Vi ska också fundera kring djuren på 4H-gården. Vad kan vi göra för att hjälpa djuren? Vad har vi för nytta av varandra?

Vatten på olika sätt.

Barnen är medvetna om och funderar mycket kring väder och vind. Regnvatten är gratis lekmaterial. "Varifrån kommer regnet?" "Var tar det vägen?" "Hur blir det snö?" Frågorna har väckts många gånger den senaste tiden. Det tänker vi ta reda på.  Vi odlar mycket och då använder vi vatten eftersom växterna behöverdet. Vad behöver vi mer vatten till? Det finns många frågor att undersöka!

Vad finns utanför förskolegården?

Vi ska tillsammans undersöka vår stadsdel. Vi besöker ofta naturområdena i området, men resten då...? Var/Hur bor vi? Var leker vi? Hur ser skolan och de andra förskolorna ut och var ligger de? Var tar bussen och tåget vägen? Var handlar vi? Offentlig konst? m.m, m.m. Kanske hamnar vi på andra ställen i staden också, vi får se!

Nyckelbegrepp

Barn

 • Hur...?
 • Varför...?
 • Jag tror...
 • Vad tror du?

Vuxna 

 • Medupptäckare
 • Nyfikenhet
 • Upptäckarglädje

Kännetecken

Att barnen

 • ställer frågor.
 • undersöker.
 • diskuterar.

Läroplanen

Detta året har vi fokus på målet: "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra."

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016