Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen

Skapad 2017-03-27 15:25 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 8 Religionskunskap
Arbete med de kristna religionerna katolicismen, ortodoxa och protestantiska samt skillnaderna mellan dessa tre kyrkor.

Innehåll

Innehåll: Vi kommer arbeta med den kristendomen som helhet, men fokusera på att jämföra de tre stora grenarna av kristendomen det vill säga katolicismen, protestantismen och den ortodoxa kyrkan. Vi kommer även titta lite på några kristna frikyrkor.

Vi kommer också titta närmare på religion i Sverige, både kristendomens historia i Sverige men även titta på dagens multireligiösa och samtidigt sekulariserade samhälle.

Material: I första hand använder vi oss av det webbaserade läromedlet Digilär avsnitten världsreligioner: Kristendom och Världsreligioner: Ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkorna.  Ibland kan vi ta stöd av boken Horisont 8 eller annan litteratur, hemsidor eller liknande.
Vi kommer arbeta med angivna uppgifter i digilär.

I avsnitt Världsreligioner -> Kristendom: ska vi göra uppgifterna "Den förlorade sonen" och "Kristendomens utbredning"

I avsnitt Världsreligioner -> Ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkor: gör vi uppgifterna "Katolsk och ortodox tro" och "Katolicismen och protestantismen"

Ut över detta tillkommer lektioner med genomgångar, diskussioner i klassrummet och andra övningar.

Bedömning:

Alla inlämnade uppgifter bedöms, främst de som ovan är angivna. Diskussioner i klassrummet kommer också att räknas in.

Det tillkommer ett läxförhör genom ett kahoot-quiz och ett prov.


Koppling till läroplan: Se nedan ---->

Uppgifter

 • Begrepp inför läxförhör

 • Begrepp att kunna inför läxförhör

 • Instudering till provet

 • Instudering till provet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: