Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Josefin

Skapad 2017-03-27 17:07 i Testförskola pedagogisk planering Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
För att få en övergripande bild av förskolans gemensamma arbete skriver ni en gemensam text utifrån hur ni arbetar med de tre delarna i läroplanen Lpfö98/16, barns inflytande, normer & värden samt utveckling och lärande. Förskolechefens vision om förskolans arbete kopplat till läroplanen, pedagogerna och barnen.

Innehåll

Planerade insatser 

Olika omröstningar

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:
Visa i ord och handling att de förstår på vilket sätt de är med och påverkar sin vardag på förskola
Acceptera beslut vid omröstning även om det inte blev det jag röstade på
I olika gemensamma aktiviter förstå att jag som barn både har rättigheter och skyldigheter

Metodval 

Observationer och film från olika omröstningssituationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: