Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatekonomi & Samhällsekonomi

Skapad 2017-03-27 22:57 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder samt hur den privata ekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser - hur får vi en hållbar konsumtion och ekonomi?

Innehåll

Centralt innehåll och lärandemål - Detta ska vi lära oss under hösten:

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Privatekonomi, hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

  Momentet i privatekonomi och samhällsekonomi löper parallellt och sammanvävs med Projektet Hållbar konsumtion

Inför den individuella kunskapsutvärderingen i privatekonomi och samhällsekonomi ska man ha kunskap om följande:

 • Samhällsvetenskapliga begrepp kopplat till privatekonomi, samhällsekonomi och konsumenträtt (se begreppsordlistor och presentationer i Teams)


Följande avsnitt och kapitel i Digilär Samhällskunskap 1b ska man ha läst och ha kunskap om:

 • Avsnittet "Min privata ekonomi" - Kapitel  1 Vad styr min privata ekonomi 

 • Avsnittet "Min privata ekonomi" - Kapitel 2 Mina rättigheter och skyldigheter som konsument

 • Avsnittet "Vad är samhällsekonomi"
  - Kapitel 1-3 Samhällsekonomins grunder, Vad är ekonomisk tillväxt?, Hur kan ekonomin styras? (om finans- och penningpolitik)

 • Filmer och material från och om Riksbanken (https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/larare-och-studerande/filmer-om-riksbanken/ )

 

Matriser

Sam
Privatekonomi

E
C
A
Ekonomiska samband
Privatekonomi och samhällsekonomi
Du kan översiktligt redogöra förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
Du kan utförligt redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder
Samhällsvetenskapliga begrepp
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp
I analysen använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp
I analysen använder du med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp
Konsumenträtt
Du kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Du kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: