Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Ekonomiområdet

Skapad 2017-03-28 08:59 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Bedömningsmatris till arbetsområdet Ekonomi.

Matriser

Sh
Kunskapskrav i Samhällskunskap

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har /...../ kunskaper om olika samhällsstrukturer Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../ samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett /...../ fungerande sätt.
grundläggande enkla i huvudsak
goda förhållandevis komplexa relativt väl fungerande
mycket goda komplexa väl fungerande
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då /...../ med /...../ underbyggda resonemang
enkla enkla och till viss del
förhållandevis komplexa utvecklade och relativt väl
komplexa samband välutvecklade och väl
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ resonemang och /...../ underbyggda argument och kan då i /...../ utsträckning växla mellan olika perspektiv.
enkla till viss del viss
utvecklade relativt väl förhållandevis stor
välutvecklade väl stor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: