Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talsystem och tal på tallinjen

Skapad 2017-03-28 10:48 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Visste du att vi använder oss av arabiska siffror när vi räknar? Vilka andra sorters talsystem känner du till? Har du hört talas om ett binärt tal? Häng med så får du veta mer!

Innehåll

Våra mål

Under området talsystem och tal på tallinjen kommer vi återigen arbeta med att fördjupa vår förståelse för vårt eget talssystem med tio som bas. Dessutom kommer vi ta reda på mer om andra talssystem som använts genom historien.

 

Du ska:

- Känna till de begrepp som hör till detta området och kunna beskriva dem för en vän

- Ha kunskaper om vårt talsystem med basen tio

- Ha kännedom om det binära talssystemet

- Känna till andra talssystem som använts genom historien

 

Så här arbetar vi

Vi kommer inleda arbetet med att i fem fokusgrupper fördjupa oss i olika talsystem; Det binära-, babyloniska-, mayafolkets-, det romerska- och det egyptiska talsystemet. Sedan får grupperna presentera sit talsystem för resten av klassen och testa om klasskamraterna kan lösa uppgifter som hör till det främmande talsystemet.

 

Vi kommer att:

 • Titta på film om olika talsystem
 • Arbeta i grupper
 • Redovisa i helklass
 • Arbeta i boken

 

Bedömning

Bedömningen sker genom att eleverna visar hur de förstår och använder begrepp som hör till området i en redovisning. Se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Talsystem och tal på tallinjen

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Ma
Känner till matematiska begrepp och använder dem i olika sammanhang
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Ma
Beskriver olika begrepp med hjälp av olika matematiska uttrycksformer
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Ma
Resonerar kring hur begreppen relaterar till varandra
På ett enkelt sätt
På ett utvecklat sätt
På ett välutvecklat sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: