Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bubbelkonst på Backebo

Skapad 2017-03-28 13:27 i Backebo Dibber Sverige AB
Naturvetenskap är läran om den fysiska världen och delas in i olika områden, t ex fysik, kemi, biologi, astronomi, etc.
Förskola
Naturkunskap omger oss överallt. För att ta vara på barnens naturvetenskapliga frågor funderingar behöver vi pedagoger ta på oss naturvetenskapliga glasögon och arbeta jobba på ett naturvetenskapligt sätt, som bland annat innebär att hjälpa barnen att: - observera - hypotesgenerera - undersöka - dra slutsatser Barnen gillar att måla och att experimentera. Därför introducerar vi metoden "Bubbelkonst" för barnen där vi skapar vackra målningar med hjälp av en färgblandning och luft.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen är nyfikna av sig och söker efter ny kunskap. Med ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan vi stödja barnens lärande i naturvetenskapliga frågor och inspirera  till nya upptäckter. Bubbelkonst är dessutom ett perfekt verktyg för att träna munmotoriken.

MÅL

Barnen ska uppleva att naturvetenskap är roligt och bli inspirerade till eget utforskande.

METOD - GENOMFÖRANDE

- Barnen ska få testa att måla med färglösning bestående av vatten, färg och diskmedel. Med ett sugrör blåser barnet luft i lösningen och bubblor skapas. Med bubblorna gör vi ett konstverk.

- Tillsammans med en pedagog ska barnen få genomföra olika naturvetenskapliga experiment som kan väcka frågor och funderingar på vår omvärld.

- Medforskande pedagoger uppmärksammar barnen på naturvetenskapliga fenomen och processer.

- Barnens naturvetenskapliga frågor och funderingar ska tas tillvara, och kunna med stöd av en medforskande pedagog söka svar på frågorna.

DOKUMENTATION

Vi observerar och dokumenterar barnens lärarprocesser genom att ta bilder, spela in video och föra anteckningar. Vi ställer produktiva frågor som får barnen att tänka och söka sina egna svar.

Dokumentation sker både i grupp och av det enskilda barnet.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi analyserar och reflekterar över processer som har varit både i arbetslaget och tillsammans med barnen och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: