Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religioner i Sverige och världen , vt 17

Skapad 2017-03-28 15:52 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
I arbetsområdet ska eleverna läsa texter och samtala om likheter och skillnader mellan världsreligionerna. De ska också jobba med att skaffa sig ämnesord inom religion, samt träna på att återberätta en text
Grundskola 6 – 9 Religionskunskap
Du ska lära dig om kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Du ska kunna prata om likheter och skillnader mellan religionerna. Du ska också träna på att återberätta om religioner på svenska.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 -  berätta om  likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna. (religion)

-  reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. (religion)

-  återberätta fakta om religioner så att andra förstår. (svenska)

 

 

Genomförande

Tid: vecka 13, 14, 16 och 17

Titta på filmer, studi.se

Gemensamma genomgångar

Faktatexter om de fem största religionerna, buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom.

Samtala om likheter och skillnader mellan religioner

Träna på att skriva egna frågor och svar

Träna på att besvara frågor

Träna på att återberätta med hjälp av stödord

Ev studiebesök

 

Redovisning

 Vecka 17

Återberätta fakta  om religionerna, med hjälp av stödord

Skriftligt prov, likheter och skillnader 

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal ( återberätta)
Du använder enkla meningar och enstaka ord när du berättar om religioner. Du kan berätta lite.
Du kan berätta mer. Du använder meningar och en del ämnesspecifika ord. Du kan svara på några frågor och förklara några ämnesspecifika ord.
Du använder längre meningar med rätt ordföljd. Du använder många ämnesspecifika ord. Du berättar i kronologisk ordning och med flyt och tydligt uttal. Du kan förklara ord och begrepp.
Ämne
Förmågan att reflektera över olika livsfrågor och analysera olika religioner.
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Exempel: Du kan skriva och berätta om några likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna t ex om Gud och heliga böcker.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Exempel: Du kan skriva och berätta om flera likheter och skillnader mellan religionerna, t ex levnadsregler, heliga platser och grundare.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Exempel: Du kan berätta och beskriva många likheter och skillnader mellan religionerna. Du kan också berätta och förklara varför det är likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: