Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ VT 17 Nationella prov Engelska åk 9 - skriva, läsa & höra

Skapad 2017-03-28 15:53 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Vi har under ht-11 tränat på olika gamla Nationella prov i engelska. Under vecka 17 och 9 skall nu eleverna få prova på att göra ett nationellt prov på riktigt med bedömning. Vi gör del B och C som har att göra med förmågorna skriva, läsa och höra.
Grundskola F – 9
Repetition och träning inför de nationella proven vt 2017

Innehåll

 

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att:

  • Förstå talad engelska och texter från olika medier och med viss regional och social färgning
  • Skriva på engelska ex berättelser och beskrivningar
  • Läsa olika typer av texter

Innehåll

Del B1- Läsförståelse
Del B2- Hörsförståelse
Del C- uppsats

Genomförande

Under lektionerna får du jobba med gamla nationella prov i engelska. Slutligen görs de nationella proven under vecka 17

Del B1- Läsförståelse tisdag 25/4 v.17

Del B2- Hörsförståelse tisdag 25/4 v.17

Del C- uppsats torsdag v.17

 

Bedömning

Hörförståelsetest - 

Läsförståelsetest- 

Uppsatskrivande- 

Kursplanemål

Matriser

Engelska- Skriva, höra och läsa

Engelska- Skriva, höra och läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt. Eleven kan välja texter från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I skriftliga framställningar i olika kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt. Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt . Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Höra
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska. Eleven visar sin förståelse genom att kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Läsa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer engelska lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: