Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B del 2

Skapad 2017-03-28 15:54 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik
I ämnet matematik arbetar vi på många olika sätt för att nå läroplanens mål. Ett av sätten är att arbeta med matteboken, Matteborgen, som vi använder som bas i arbetet.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att kunna:

 • att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%
 • avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent delarna är
 • dela upp 100% i olika procentsatser
 • kombinatorik
 • avrunda decimaltal till närmaste heltal
 • använda de fyra räknesätten för att räkna med decimaltal
 • rimlighetsbedöma
 • avrunda summan på ett kvitto till hela kronor
 • veta att en rät vinkel är 90 grader, att en spetsig vinkel är mindre än 90 grader och en trubbig vinkel är mer än 90 grader
 • veta hur många grader ett helt och ett halvt varv är
 • rita och mäta vinklar med gradskiva
 • veta hur många grader vinklarna i en triangel är tillsammans
 • rita symmetriaxlar och symmetriska bilder

Under arbetets gång kommer vi att:

 • resonera kring olika moment och räknestrategier, både i storgrupp och i par. När vi arbetar med Matteborgen kommer arbetet alltid bygga på det matematiska samtalet. Vår tanke är att resonemang kring olika moment och räknestrategier, både i stor grupp och mellan elever, ska utgöra en central del. Det matematiska samtalet är nödvändigt för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter.
 • arbeta enskilt med uppgifter i boken och i detta arbetet får du träna färdigheter och bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder.
 • arbeta med uppgifter från boken i grupp eller par
 • arbeta med att systematiskt utveckla strategier för att lösa matematiska problem i olika svårighetsgrad

Du kommer redovisa ditt arbete genom att:

 • redogöra för dina lösningar skriftligt i mattehäfte eller vid diagnos och provtillfälle
 • muntligt redogöra för dina lösningar
 • argumentera för din lösning i par- eller gruppdiskussioner
 • visa skriftligt och muntligt hur du kan förbättra dina lösningar genom att lyssna på alternativa lösningar som någon har presenterat för dig.

 

Bedömning sker när du arbetar:

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.
 • löser matematiska problem
 • med diagnoser eller prov  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: