Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klockan

Skapad 2017-03-28 15:57 i Söderskolan Falkenberg
Under ht-15 får du möjlighet att utveckla din förståelse för klockan. Vi kommer att arbeta med digital och analog tid.
Grundskola 3 Matematik
Du kommer få möjlighet att utveckla din förståelse för klockan, analog och digital tid.

Innehåll

Syfte

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förståelse och dina kunskaper kring följande områden:

Klockan, analog tid.

 • Visarnas namn och funktion, timvisare, minutvisare och sekundvisare.
 • Ange klockslag. Hel, halv, kvart i, kvart över, tjugo i, tjugo över, tio i, tio över, fem i och fem över.


Klockan, digital tid.

 • En timme är 60 minuter. En halvtimme är 30 minuter. En kvart är 15 minuter.

 

 • Digital tid, tidsspannet 0-12. Natt, morgon och dag.
 • Omvandla från analog tid till digital tid.
 • Omvandla från digitaltid till analog tid.

 

 • Digital tid, tidsspannet 12-24. Dag, kväll och natt.
 • Omvandla från analog tid till digital tid.
 • Omvandla från digital tid till analog tid.


Uppskatta, jämföra och mäta tid.

 • Mätning av tid. 
 • Jämföra tid.
 • Uppskatta tid.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen varvas praktik och teori. Vi har gemensamma genomgångar i klassen, laborativt material i form av klockor samt tid för arbete enskilt och i par/mindre grupp.

Vi kommer även att arbeta med problemlösning efter EPA-modellen (enskilt-par-grupp). I undervisningen får du använda ditt matematiska språk och dela med dig av dina strategier för att tänka och nå lösningar på matematiska problem. 

Under arbetet med klockan arbetar vi med följande delar:

 • Klockan, analog tid.
 • Klockan, digital tid.
 • Uppskatta, jämföra och mäta tid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: