Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle planering vt 2017

Skapad 2017-03-28 18:34 i I Ur och Skur Myllran Unikum Piloter VT17
Förskola
Myllrans 5-6 åringar går på Mulle en dag i veckan mellan kl 9 och 14. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

Innehåll

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om olika sätt att laga mat i naturen.

 

Målet ska vara uppfyllt i maj 2017.

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle!
 • Barnen känner igen "sitt eget" och två-tre av kompisarnas träd.
 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern.
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå.
 • Barnen vet hur man kan grilla/koka över öppen eld och hur man kan använda ett stormkök.

 

 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

 

Hur ska målen uppnås?

 • Pedagogerna arbetar för att naturupplevelsen blir ett roligt äventyr. Vi har en plan för vad som ska göras vid varje träff, men är också lyhörda för barnens egna idéer och vad de upptäcker under utevistelsen. 
 • Varje barn och pedagog väljer ut varsitt träd, som vi märker ut med ett snöre.  Detta träd ska vi titta till varje gång, för att se hur det utvecklas. Barnen får själva ta bilder av sina träd.
 • Vi berättar varje gång ett avsnitt av Klas Klättermus och alla de andra djuren i Hackebackeskogen". Vi visar bilder på hur de olika djuren ser ut i verkligheten och var/hur de lever. Kanske får vi också se något av djuren i verkligheten?
 • Vi letar efter vårtecken under vår promenad till och i skogen. Vi gör en naturruta, där vi tittar på vad som händer mellan varje gång.
 • Vi pratar om vad man får och inte får göra i naturen. Vi har alltid med skräppåsar och leker skräpdetektiver. Vi pedagoger föregår med gott exempel. 
 • Vi använder både öppen eld och stormkök för matlagning under Mulleträffarna. Barnen får hjälpa till med matlagningen.
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebild. Han skickar brev, sms, ringer och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt".

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar varje tillfälle med hjälp av foton, texter och material. 
 • Vi dokumenterar med text och bilder i bloggen på Unikum.
 • Vi sätter upp bilder och material på terrassens innervägg, så att den finns tillgänglig och väl synlig för barnen. Vi fångar upp barnens reflektioner kring det som sätts upp.
 • Vi samtalar med barnen utifrån målen för att fånga upp vad de utvecklat kunskap och förståelse för.
 • I personalgruppen reflekterar vi kring barnens upplevelser och gör en analys för att veta hur vi ska gå vidare.

 

 Hur gick det? Har målen uppfyllts?

 • Barnen längtar efter att få gå på Mulle! Ja, definitivt. De pratar om de kommande Mulledagarna med förväntan. Vi har gått till olika platser och ibland ganska långt. Vi har gett dem kartor och olika uppdrag för att inte vägen till den valda platsen ska uppfattas som en transportsträcka. 
 • Barnen känner igen "sitt eget" och två-tre av kompisarnas träd. Ja, alla barn känner igen åtminstone björk, ek, bok och gran och några kan ännu fler.
 • Barnen har en uppfattning om  vad som händer med träd och andra växter under våren/sommaren, hösten och vintern. Vi har kunnat följa övergången från vinter till vår och sommar och barnen har på så sätt sett vad som hänt med växter och träd. Vi har också fått följa trädens livscykel, eftersom det pågått både gallring och slutavverkning i området..
 • Barnen kan namnen och känner igen några av de djur som finns i i våra skogar. Vi har inte sett så många djur på våra Mulledagar, men ändå pratat om dem, t ex genom den återkommande sagan om Klas Klättermus. Vår uppfattning är att barnen känner till de vanligaste av de skogslevande djuren i våra omgivningar.
 • Barnen vet vad man får och inte får göra i naturen - på sin nivå. Barnen har koll! Det märks att detta är något de får med sig redan från början i Knoppgruppen. 
 • Barnen vet hur man kan grilla/koka över öppen eld och hur man kan använda ett stormkök. Vi lagar ofta mat ute, inte bara på Mulle. Barnen är intresserade och maten blir alltid jättegod. 

 

 

 

Vi har skrivit om varje tillfälle i bloggen. De flesta föräldrar har läst och några vet vi har återkopplat tillsammans med sina barn. Vår egen återkoppling tillsammans med barnen kunde ha varit bättre. Vi har satt upp en del av materialet på terrassens vägg, men det har inte blivit så många stunder med gemensam reflektion barn-pedagog, som vi hade tänkt. Här finns förbättringspotential.

 Nedanstående episod visar hur ett av Mullebarnen, helt spontant, berättar om allt hon har lärt sig och kan om skogen.

"Snart blir det skogsteater", berättar XX. Hon har byggt upp en miniskog på trädäcket. Jag och YY är inbjudna tillsammans med några av barnen. XX börjar berätta. Det är snarare en liten föreläsning än en teater. Hon berättar om hur viktig skogen är. För oss människor som tycker om att vara där. För djuren. Och för att man måste ha träd att elda med och göra papper av. Hon berättar också hur bra det är att vi får vara där, när vi vill; "Så att inte nån som äger skogen ska säga att här får ni inte vara, det är min skog". Hon berättar om hur det var förr när man kunde hugga ner några träd om året och köra ut med häst. Men att det inte går idag för att man använder skogsmaskiner som är dyra.

Under mer än en kvart hör jag XX berätta om det mesta vi har pratat om på vårens Mulledagar. Visst har vi tankar om vad barnen ska få möjlighet att skaffa sig kunskap om, men det är sällan man får någon direkt feedback på vad de verkligen har lärt sig. Så fantastiskt mycket XX har snappat upp! Och det är tydligt att hon även har funderat kring det och kanske pratat om det hemma. För hon bidrar också med egna, lite filosofiska tankar (som hon inte fått från oss pedagoger på förskolan). "Tänk att det nog är så att träden lider om man skadar dem. Precis som djuren kan göra om de skadar sig och människorna. Man kan se på barken att träden lider."

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: