Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och statistik i Monsunen

Skapad 2017-03-28 18:52 i Fajansskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 5 Matematik
Geometri finns hela tiden kring dig i vardagen. Var upptäcker du den? När är det bra att veta hur mycket en kvadratmeter är? I det här arbetsområdet kommer du att få träna på matematiska begrepp, beräkna och omvandla enheter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda och förklara med matematiska begrepp
 • välja och använda matematiska metoder
 • samtala om och redovisa beräkningar
 • använda diagram och tabeller

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att:

 • använda och förklara begrepp, till exempel visar med bilder och förklarar hur du beräknar figurers area eller beskriver ett samband mellan olika figurer/kroppar
 • lösa enkla rutinuppgifter som enhetsomvandlingar, vinklar, skala och tid
 • välja metoder för att lösa rutinuppgifter

Detta kommer vi bedöma genom att:

 • observera klassrumsdiskussioner och redovisningar
 • läsa dina skriftliga redovisningar

Undervisning och arbetsformer

På lektionerna kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera uppgifter och bilder
 • arbeta digitalt med iPads för träna på att lösa rutinuppgifter
 • arbeta i grupper och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: