Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-03-29 07:05 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Samtal om vad religion och tro är. Få kännedom om några berättelser från gamla testamentet.
Grundskola 1 – 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi kommer att prata om tre av världens religioner: kristendom, islam och judendom. Du ska få veta mer om högtider som firas i de tre religionerna.

Innehåll

Vad ska eleven kunna (mål/syfte)?

 • Eleverna ska få diskutera begreppet religion och diskutera enkla livsåskådningsfrågor. 
 • Eleverna ska få kännedom om tre religioner: kristendom, islam och judendom. Eleverna ska veta vilka symboler, heliga byggnader och böcker de tre religionerna har och göra enkla jämförelser av religionerna
 • Eleverna ska få kännedom och kunna berätta om högtiderna påsk, pesach och ramadan.
 • Eleverna ska få kunskap om och fira påsken 

Hur ska vi arbeta (arbetssätt och innehåll)?

 • Eleverna besöker Domkyrkan och får en pedagogisk visning om påsken.
 • Eleverna får höra berättelser ur de heliga skrifterna 
 • Eleverna får se filmer om de olika  högtiderna
 • Eleverna får illustrera och diskutera det kristna årets högtider, med tyngdpunkt på påsken
 • Eleverna får diskutera livsåskådning och tro och jämför: kristendom, islam och judendom
 • Eleverna sammanställer illustrationer och diskussioner 
 • Eleverna ska få skapa fabergeägg i gips
 • Eleverna ska få läsa och skriva om påskhögtiden 

 

Hur ska eleven visa kunskap (vad ska bedömas)?

 • Delta i diskussioner 
 • Lyssna till berättelser om påsk och kunna återge innehållet.
 • I sina dokumentationer/illustrationer 
 • I jämförelser av religioner och högtider

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Religion

Du klarar, med hjälp, att nå målet.
Du klarar, med en del hjälp, att nå målet.
Du klarar, självständigt, att nå målet.
diskuterar och samtalar
Du deltar i diskussioner om livsfrågor och religion.
 • Sv   3
 • SO   3
kunskap om religion
Du visar att du förstått och lärt dig om religionerna kristendom, judendom och islam och återger kunskap.
 • Sv   3
 • SO   3
 • SO   3
Läsa och skriva
Du skriver enkla texter som sammanfattar det du läst, upplevt och lärt dig.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
skapande och bildframställning
Du skapar fabergéägg och bilder som förstärker ditt arbete.
 • Bl  1-3
 • Bl  1-3
presentera muntligt
Du presenterar ditt arbete för andra, klasskamrater och lärare.
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: