Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärslek

Skapad 2017-03-29 07:12 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Förskola
Barnens affär är en plats där man får utveckla sitt sociala samspel, fantasi, kreativitet och sin matematiska förmåga.

Innehåll

NULÄGE

Det är aldrig tomt i barnens affär, en lek är ständigt på gång där och barnens fantasi får flöda fritt. Barnen har olika erfarenheter om att handla i en affär och vi tar tillvara på dem genom att tillföra rekvisita  och för leken i riktning framåt för att hålla den levande och plantera in nya utmaningar för barnen.

 

 

SYFTE

Vi vill att barnen ska få:

 • Utveckla sitt sociala samspel, genom lek, turtagning, fantasi.
 •  Dela med sig sin kunskap till andra.
 • Medvetandegöra och utveckla sin matematiska förmåga.
 • Känna inflytande och kunna få påverka innehållet
 • Stärka sitt språk och sin kommunikativa förmåga.
 • Ta tillvara på barnens erfarenheter och bygga vidare på dem.

 

METOD

 

 •  Pedagogerna är lyhörda i leksituationerna för att fånga upp lekens riktning och organiserar gynnsamma lekkonstellationer.
 • Tillför och uppmuntrar till matematiskt tänkande genom att låta baren få räkna, prismärka, sortera, planera. 
 • Lyssnande och närvarande pedagoger som är lyhörda inför barens lek och behov för att sträva efter att få barnen att känna att de har inflytande och kan påverka sin situation i leken.
 • Pedagogerna organiserar lagom stora lekkonstellationer där tydliga roller kan skapas för att främja den kommunikativa förmågan.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Under resans gång, dokumenteras aktiviteten och det enskilda barnet, gruppen på olika sätt. Pedagogisk dokumentation som projiceras på väggen, för att dela med sig och ge inspiration till resten av barngruppen.

 

       

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: