Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema " Snick och Snack i Kungaskogen "

Skapad 2017-03-29 07:53 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi har valt att arbeta med " Snick och Snack i Kungaskogen" eftersom den väcker samtal om hur man ska vara mot varandra. Boken om Snick och Snack handlar om vänskap, hjälpsamhet, likheter och olikheter. Det är färdigt material som innehåller en bok och två cd skivor med sång/musik och med sagor utifrån boken som vi ska utveckla vidare i vårt arbete tillsammans med barnen.

Innehåll

Strävandemål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

 

VAD ska undervisningen utmana.

Utmana Barnens förmåga till empati.

Förmåga till samspel och att ta hänsyn till varandra. 

Att se och förstå olika känslor, att hjälpa varandra och känna sig trygg på förskolan.

Att utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

3 pedagoger och 20 barn.

Vi pedagoger observerar och iakttar barnen, både inne-och utemiljön och i vårt närområde

Pedagogerna ska vara lyhörda för barnens önskemål. 

Vi kommer att arbeta med Snick och Snack, där barnen får uppgifter att lösa. Det kan handla om matematik, språk, bygg....

Vi kommer att sjunga, ramsa och leka tillsammans.

Vi tar tillvara på barnens intressen och idéer under temaarbetets gång.

Förberedelser:

Vi kommer att göra en grov planering på måndagar där det ska planeras aktiviteter utifrån temat/samling och egen val,  Vi kommer att arbeta temainriktat tisdag, onsdag, torsdag,  i våra små grupper och jobba aktivt med temat " Snick och Snack i Kungaskogen".

Pedagogerna tittar igenom materialet "Vännerna i Kungaskogen"

 

Aktiviteter:

Vi kommer att fokusera på att utveckla samspelet i gruppen, vi kommer att använda oss av sagor, berättelser, lekar, sånger och skapande aktiviteter. Att vara en bra kompis, hjälpa varandra och leka med varandra, vi stöttar och uppmuntrar barnen att vara en god vän, även att hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor.

Vi kommer att erbjuda gruppstärkande lekar, samarberslekar och skapande. Läsa boken och lyssna på sagan från " Snick och Snack "

Vi kommer att påbörja bekanta oss med boken och de olika karaktärerna, titta lite närmare på deras bygge och närmiljön. Vad de heter och vart de bor? 

 

Vecka 14 - temauppstart

Tisdag och onsdag:

Presentation av karaktärerna Snick, Snack och deras vänner i Kungaskogen.

På eget val utifrån temat: titta på inspirationsbilder från vännerna i Kungaskogen. 

Torsdag:

Skogsaktivitet; uppdrag till barnen att leta efter karaktärernas bygge, bo... 

Samlingen: Reflektion tillsammans med barnen; Vad hittade vi i skogen, hur bor djuren, hur ser deras bo ut... 

 

 

 

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord. Reflektera med barnen genom olika uttrycksformer så som tex. bild, målarbilder, teckningar, lera, teater.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: