Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgård åk 1

Skapad 2017-03-29 08:58 i Solrosen Mölndals Stad
Tematiskt arbete om Bondgården och dess djur.
Grundskola 1 SO (år 1-3) NO (år 1-3) Svenska
Vi ska arbeta med bondgården, dess djur och om arbetet man utför på en gård.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att:

Läsa och höra om bondgårdens djur

Läsa och höra om bondens arbete och om vilka produkter vi kan få av bondgården

Skriva egna faktatexter

Måla egna bilder

Arbeta själv och tillsammans med andra.

Titta på filmer om en bondgården och dess djur

 

Bedömning

Jag bedömer genom att du muntligt eller skriftligt kan svara på:

Om du känner igen några av bondgårdens djur, vet hur de ser ut och vad de äter.
Om du kan medlemmarna i djurfamiljerna.
Om du kan djurens läten och vad deras läten heter.
Om du vet vad vi får från djuren på bondgården.
Om du känner till vad man kan odla på bondgården.
Om du kan någon fakta om djuren. 

Mål och syfte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: