Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk.8 avsnitt: organisk kemi

Skapad 2017-03-29 09:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
En pedagogisk planering med bedömningsmatris på området organisk åk.8.
Grundskola 8 – 9 Kemi

Innehåll

Syfte

Vi kommer under detta området att arbeta och lära om ett av de viktigaste grundämnena: kol. Dessutom om dess viktigare föreningar: kolväten, alkoholer, syror, estrar samt en del andra ämnen. Viktigast inom kemin är, förutom en hel del faktakunskap, att du lär dig att laborera och beskriva vad du gjort samt dra slutsatser utifrån det.

Våra mål för undervisningen.

 • känna till vad kolföreningarnas kemi handlar om
 • veta att organisk kemi är ett annat namn för detta
 • ha kunskap om kolets olika former 
 • ha kännedom om indelningen i olika organiska ämnesgrupper
 • ha kunskap om ämnesgrupperna: kolväte, alkoholer, organiska syror och estrar. Dessa gruppers byggnad, egenskaper och praktiska användning.
 • ha kunskap om kolets kretslopp i naturen
 • kunna granska och arbeta med texter inom området
 • förbättra och utveckla laborationsvana
 • använda och bearbeta texter

Arbetssätt.

Vi arbetar med lärarledda genomgångar, laborationer, diskussioner, ser på filmer, gör eget arbete med olika uppgifter knutna till boken.

Området redovisas med labbrapporter, inlämningsuppgifter, läxförhör och ett avslutande prov.

Bedömning.

Du kommer att bli bedömd enligt matrisen hur du:

 • deltar muntligt under genomgångar och laborationer
 • genomför laborationer
 • skriftligt hur dina laborationsrapporter är och hur du lyckas med det du redovisar enligt ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris NO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp Organisk kemi
Du har kunskap om några av begreppen inom området. .
Du visar förståelse för de flesta begreppen inom området. Du kan förklara och visa vad begreppen står för.
Du visar god förståelse för begreppen inom området. Du ska kunna sätta in begrepp i ett större sammanhang.
Resonemang
Texterna är delvis skrivna med egna ord som visar att du förstått. Du kan förmedla egna tankar och resonemang på ett någorlunda begripligt sätt.
Texterna är skrivna med egna ord som visar att du förstått det mesta av de olika delarna. Du kan förmedla egna tankar och resonemang på ett begripligt sätt. .
Texterna är skrivna med egna ord som väl visar att du förstått de olika delarna. Du kan förmedla egna tankar och resonemang på ett sätt som är lätt att följa och använder dina kunskaper till att argumentera , analysera och dra egna slutsatser.
Laborationer Skriftlig inlämning Laborationsrapport
Du redovisar hur laborationen har utförts, resultatet och en slutsats med ett vardagligt språk.
Du redovisar laborationen steg för steg med ett eget tänkande som är lätt att följa och med ett i stort sett korrekt naturvetenskapligt språk
Du redovisar laborationen på ett relevant sätt med ett korrekt naturvetenskapligt språk, där du analyserar resultatet i en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: