Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superhjältar i ett rymdäventyr

Skapad 2017-03-29 10:19 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Alla barn får bli en superhjälte och följa med på en gemensam upplevelse ut i rymden, där deras intressen styr processen. Genom delad glädje och nyfikenhet utvecklar vi våra relationer och stärker vår kamratskap. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 START!!

Innehåll

Under våren 2017 kommer vi på Trollsländan att fortsätta med vårt tema ”Livsstil och hälsa” där fokusområdena enligt föräldrarnas önskemål är relationer, avslappning, kamratskap, identitet, självkänsla, självförtroende, motion och rörelse. Utifrån barnens nyfikenhet har vi valt att arbeta med projektet; Superhjältar i ett rymdäventyr. Våra nyfikenhetsfrågor är; Hur kan vi vara superkompisar, vem är Kraxus och hur räddar vi trollstaven?

Superhjälten Novali tar med oss ut i rymden där vi träffar Astro astronaut, rymdvarelsen Jupituss och den arga Kraxus. Genom glädje och lek utvecklar vi vår förståelse för våra känslor och vårt sociala samspel. Vi arbetar med både "Stegen" och känslobilderna från "Liten och trygg" -en handledning för samtal om barns känslor med bilder av Stina Wirsén. Syftet är att barnen i samspel med andra får lära sig att sätta ord på sina och våra rollkaraktärers känslor samt lära sig hur vi kan hantera dem. 

Alla våra sinnen används under projektets gång och vi reflekterar kontinuerligt tillsammans för att bygga vidare på vårt projekt. Vi skapar även möjligheter för lärande inom såväl matematik, musik, språk och skapande, naturvetenskap och digitalteknik samt motorik. Barnen kommer få tillgång till skapande i vår ateljé, lärmiljöer kommer att byggas upp och planeter har beställts för att förstärka och synliggöra projektet på avdelningen.

Alla barn förvandlas till en superhjälte och får följa med på en gemensam upplevelse ut i rymden, där deras intressen styr processen. Genom delad glädje och nyfikenhet utvecklar vi våra relationer och stärker vår kamratskap.

Vi dokumenterar genom bild/ljud/text/film/skapande både på avdelningen, i korridoren, på starboarden genom digitala verktyg och på unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: