Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-03-29 11:08 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Använd bifogad mall för att avslöja en fejkad artikel på internet.
Grundskola 8 – 9 Svenska
Leta reda på en fejkartikel publicerad på internet. Uppgiften och förslag på tillvägagångssätt finns i bilagan.

Innehåll

Fake News!

 

1: Din uppgift är att leta reda på en fejkartikel på nätet. Visa steg för steg, i t ex Keynote, hur du gått till väga för att avslöja artikeln som falsk. Försök också ta reda på artikelförfattarens syfte med att publicera en falsk artikel.

 

Se först film nr 3 på:

https://www.youtube.com/playlist?annotation_id=annotation_1766083185&feature=iv&list=PLyNE9qvyU-5wpLE8UGg9WysdEUs6f7qt7&src_vid=AbQAAnyFzkw

 

Avslöja en fejkartikel genom att göra ”slag”, dvs söka:

 

 1. Artikelns URL (http:). Hitta ursprunget.
 2. Sök bildens ursprung (via t ex google bildsök)
 3. Sök på texten, t ex rubrik. Finns artikeln publicerad någon annanstans.
 4. Sök fakta. Finns annan fakta runt en händelse. Finns annan statistik. Sök efter artiklar i annan dagspress. Finns fakta att hämta från t ex brå eller scb?
 5. Profilsök. Finns personen som skrivit artikeln? Har personen skrivit andra artiklar. Verkar personen ha en politisk agenda?

 

 

Är det svårt att hitta en artikel? Här får du några tips på sajter som är kända för att publicera fejkartiklar:

 

Svenska:

WhiteTV                     Flashback                   Granskning Sverige

Nyheter Idag Nyheter 24                Nya Tider

Avpixlat                      Fria Tider                   Motgift

Alert Sweden Mysigast.se

 

Engelska:

Infowars                     TMZ                Onesizzle

 

Du kan också titta in på Viralgranskarnas varningssida för att få tips om fler fejkartiklar och sajter som publicerar falska fakta.           

 

 1. Producera en egen falsk artikel som om den vore äkta. Ta t ex en artikel ur Aftonbladet, byt ut text och skapa en fejknyhet.

 

Jag kommer att gå runt i klassrummet och hjälpa till, så fråga om du undrar något.

 

Lycka till!

/Christer

Uppgifter

 • Källkritik

 • Källkritik

 • Källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Källkritik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  A 6
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och mesoner om budskap.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Historiska och kulturella sammanhang
 • Sv  C 9
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Söka, välja ut och sammanställa
 • Sv  A 9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: