Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jonföreningar

Skapad 2017-03-29 11:40 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Kemi
Tänk att två farliga ämnen, som saltsyra och natriumhydroxid, kan bilda något så ofarligt som saltvatten. Det är häftigt.

Innehåll

Konkretisering

Under detta avsnitt kommer du att utveckla dina kunskaper om

 • hur olika ämnen är uppbyggda av joner
 • hur dessa jonföreningar bildas
 • hur dessa jonföreningar påverkar omgivningen och vad vi kan använda dem till

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att avsluta med ett läxförhör. Under arbetets gång varvas genomgångar, laborationer och diskussioner. 

Bedömning

En sammanfattning av området görs i matrisform.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Jonföreningar

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

På väg att nå kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra undersökningar och använda utrustning
Har inte visat förmåga att genomföra och använda utrustning.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar och dra slutsatser
Har ännu inte visat förmåga att jämföra resultat och dra slutsatser.
Kan jämföra resultat och dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan jämföra resultat och dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Dokumentera
Har ännu inte visat förmåga att skriva enkla dokumentationer.
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

På väg att nå kunskapskraven
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Beskriva kemiska samband i naturen
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: