Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Åk 7 grundsärskola "Syror och baser" vt 17

Skapad 2017-03-29 11:59 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 7 Naturorienterande ämnen
S

Innehåll

Innehåll. Vad?:

Vi kommer arbeta med följande innehåll:

 • att basiskt är motsatsen till surt 
 • vad som menas med neutralisation 
 • exempel på syror som finns i livsmedel
 • vad en indikator är
 • exempel på indikatorer och vilka färger dessa har i sur, neutral och basisk lösning
 • vilka pH-värden som motsvarar surt, neutralt och basiskt
 • exempel på syror och baser i vardagen

Se  även "Centralt innehåll" nedan.

Innehåll. Hur?

Undervisningen i detta område kommer bestå av genomgångar, diskussioner och arbete med teoretiska uppgifter enskilt och i grupp.

Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med att planera, genomföra och dokumentera laborationer.

Vi utgår från boken "TitaNO kemi" kapitel 7 "Syror och baser"

 

 

Bedömning:

 Utöver det du visar under lektionerna kommer du även att lämna in laborationsrapporter för bedömning samt skriva ett prov. 

Kunskapskrav:

Se matisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
NO grundsärskolan

Instats krävs
E
C
A
Dessutom kan eleven **bidra** till resonemang om vattnets krets­ lopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **enkla** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Dessutom kan eleven föra **välutveck­lade** resonemang om vattnets kretslopp och om samhällets vattenanvändning.
Eleven kan **medverka** i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och**bidrar** till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar på ett **delvis fungerande** sätt och gör **enkel** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra under­ sökningar på ett **väl fungerande** sätt och gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamåls­enligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: