Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 del 7-10

Skapad 2017-03-29 13:50 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik
Vi arbetar med de fyra räknesätten, mönster och massa.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi kommer bland annat att arbeta med:

 • addition
 • subtraktion
 • multiplikation
 • massa
 • mönster
 • division

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev eftergenomgången grundskola:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Konkretiserade mål:

 • addition med talsortsräkning
 • avrundning till närmaste tiotal
 • talmönster och geometriska mönster
 • addition med uppställning
 • jämföra, uppskatta och mäta massa
 • om multiplikation
 • mer om subtraktion i talområdet 0 till 20.


I detta arbetsområde kommer vi att fokusera på följande förmåga:

 • Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • arbeta i matteboken
 • arbeta med praktiska övningar 
 • arbeta med olika mattespel och appar bla NOMP
 • arbeta enskilt och i grupp
 • ha gemensamma genomgångar
 • föra samtal kring matematiken


Elevernas delaktighet och inflytande i LPP:n synliggörs med hjälp av fotografier i elevens lärlogg eller i klassbloggen.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån de konkretiserade målen. Bedömning finns i matriserna under Matris matematik åk 2.

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3:

Hur ska det bedömas?

Du kommer att bli bedömd genom:

 • ditt deltagande under lektionerna
 • diagnoser
 • muntliga tester

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: