Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket i språket - om olika sätt att kommunicera

Skapad 2017-03-29 14:00 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola F
Svenska är ett brett ämne som konstant genomsyras av nya trender från världen. Vi människor formas och formar vår omvärld utifrån vår sätt att tala, klä oss och inte minst genom de idéer vi har av varandra. Den första delen av vårterminen fram till påsklovet ska ämnet svenska fokusera på hur vi bygger upp föreställningar om andra och se över vilka ord vi använder oss av för att beskriva andra och oss själva utifrån om vi är tjej eller kille.

Innehåll

 

 

 

vecka 3

 

 

Introduktion till momentet "språk i språket". Hur talar tjejer och killar? Vilka likheter och skillnader finns?      

Tillsammans med gruppkamrater (delas in av läraren), ska gruppen diskutera vilka skillnader som finns utifrån de olika könen när bland annat följande situationer uppstår:

1) Samtal med vänner

2) Hänga med vänner

3) När man bråkar

4) När man vill vara snäll

Resultaten av gruppdiskussionen diskuteras i helklass och skrivs ner gemensamt. 

 

Syfte: 

 • Se vilka vilka skillnader i språkanvändning som uppstår beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
vecka  4           

Diktanalys - kan man se läsa sig till om det är en kille eller tjej som beskrivs i en dikt? 

(Individuellt arbete)

Syfte: Se vilka ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning som vi kopplar till tjejer och killar. 

vecka 5 

Bildanalys - kan en bild säga mer än tusen ord?

Analys av olika tjejer och killar som med sitt kroppsspråk vill visa oss olika känslor. Individuellt arbete. 

 

Syfte: Syfte: Se vilka ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning som vi kopplar till tjejer och killar. 

vecka 6 

 

Elever har vikarier vid två tillfällen - då jag har NP med sexorna.

Klassen ska arbeta med substantivshäftet - utförs i grupp/individuellt:

Se filmen: "Pojkarna" / diskussion i helklass.

 

vecka   7                                                      

Machofabriken, kortfilm från skolverket som vill få elever att öka sin medvetenhet angående könsroller. 

Tre kortfilmer med tillhörande frågor:

1) På golvet:

 • Vad handlar filmen om?
 • Varför har han inte lämnat sin låda?
 • Vad tror ni han hade behövt för att kunna lämna lådan för gott?

2) Syrrans favoritlåt:

 • Vad hände i filmen?
 • Varför säger han att det är syrrans favoritlåt?
 • Känner ni igen er i handlingen?
 • Hade filmen kunnat sluta på något annat sätt?

3) Garagband:

 • Vad händer i filmen?Vad har hänt Emma i filmen?
 • Har du varit med om något liknande? Vad hände då?
 • Varför stannar Josef kvar när Emma går?
 • Vad tycker du att Josef hade kunnat göra istället?

 Syfte: Reflektera kring språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang.

vecka 8                                                                                            Sportlov

vecka 9 + 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vecka 11 

 

Grupparbete om Stereotyper:

 

En stereotyp är en bild eller en idéer vi har av en grupp och dess medlemmar, vi skapar dessa bilder i form av förenklade och negativa bilder av gruppmedlemmarnas egenskaper.
I följande moment ska vi arbeta med att analysera hur vi uttrycker oss verbalt beroende på vilka, i vilken situation vi befinner oss med och hur vårt sätt att tala säger mer om oss själva än vad vi tror.

Klassen delas in av läraren och får en grupp där ni gemensamt ska se till att söka information angående, vilka är de? Vad kännetecknas de av? Vilka fördomar har vi kring dem? Hur många känner ni från denna grupp? 

 

Muntlig presentation inför klassen tillsammans med grupp. Där ni ska ha en power point med stödord och bilder, ni ska även se till att skriva ner er fråga som ni vill diskutera med klassen angående den grupp som ni har valt att berätta om. 

 Syfte: 

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

"Om jag varit"

Vi har diskuterat i ett antal veckor om hur killar och tjejer använder sitt språk på olika sätt. Det här momentet går ut på att du ska låtsat tillhöra den motsatta könet. Med vilka ord hade du beskrivit dig själv? Vilket filter tror du exempelvis att du använt dig av på Snapchat om du tillhört det andra könet?

Syfte: Syfte: Se vilka ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning som vi kopplar till tjejer och killar.

   
 

vecka 12

"Som en Zorro".

Zorro och Kevin är varandras motsatser men har trots det hittat varandra. Zorro lever ett kaotiskt liv tillsammans med sin mamma Meta och storasyster Zavanna, med total avsaknad av regler och rutiner. Meta är arbetslös och fyller tomheten efter Zorros pappa med alkohol och män och alldeles för ofta serveras det cornflakes till middag.

Se tillsammans denna kortfilm. Svara individuellt på frågor kring filmen. Skriv in på classroom. Gå igenom svar tillsammans i helklass för diskussion.

Syfte:

 

vecka 13 

1) Instruktioner för hur man skriver en novell.
2) Temat - Skriva en novell som påbörjas "som en Zorro" slutscen.

Syfte:

 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
vecka 14   Diskutera betyg och omdömen med elever utifrån deras insats, se till att om du inte har gjort vissa moment, göra klar. 

 

 

Matriser

Bedömningsmatris för moment "Språk i språket".

Övergripande mål:
ANSVAR
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande
E
C
A
Lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Skriva - berättande
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Källhantering
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Estetiska uttryck
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Textbearbetning
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Ny rubrik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: