Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt framförande

Skapad 2017-03-29 14:21 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Eleverna ska arbeta med retorik där målet är att utveckla sitt muntligt framförande. Vi kommer att utföra olika improvisationsövningar och öva på bl.a. kroppsspråk och talarteknik. Arbetsområdet sträcker sig över 4 veckor.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Känna till grundaren- Aristoteles. 
 • Känna till olika talartekniker, på vilket sätt man ska tala beroende på mottagare, hur man ska tala utifrån känslor.
 • Kroppsspråk. 
 • Att hålla sig till ämnet, ha en tydlig struktur i sitt tal och hålla en röd tråd.
 • Inledning, mitt och slut ska finnas med i talet. 
 • Uttalande. 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika  och samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera genomföra en muntligt presentationer. Hur gester och kroppsspråk kan påverka ens presentationer. 

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. 
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. 

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
 • Hur man jämför och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Arbeta med grundboken Zoom Svenska år 6 samt arbetsuppgifter till boken.
 • Olika improvisationsövningar och dramaövningar.
 • Olika klipp om muntligt framförande från UR.se/skola. 

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Hålla tal inför hela klassen- individuellt.
 • Tala om ett valritt ämne. 
 • Dramatisering. 
 • Diskussioner i helklass. 
 • Pararbeten.

Matriser

Sv
Muntligt framförande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och framföra dina åsikter
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del håller igång samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som håller igång samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på̊ ett sätt som håller igång samtalet väl.
Att kunna redogöra muntligt
.Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med fungerande inledning, innehåll och avslutning och kan till viss del anpassa dig till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklande muntliga redogörelse med relativ väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med relativ god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklande muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning med god anpassning till syfte och mottagare.
Sammanställa information
Den sammanställda informationen innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och du använder till viss del ämnesspecifika ord och begrepp.
Den sammanställda informationen innehåller utvecklande beskrivningar, egna formuleringar och relativ god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Den sammanställda informationen innehåll välutvecklande beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Muntligt framförande
Du har till viss del ögonkontakt med publiken och läser delvis intill pappret. Du använder dig till viss del av ett öppet kroppsspråk och talar emellanåt högt.
Du har ögonkontakt med publiken och kollar sällan på pappret. Du använder dig av ett öppet kroppsspråk och talar relativt högt.
Du har god ögonkontakt med publiken och använder exempelvis talkort som ett hjälpmedel när du talar. Du vågar ta för dig och rör dig runt på ett sätt som inte stör publiken och du talar högt och tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: