Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-03-29 15:18 i Elinebergsskolan Helsingborg
Under några veckor kommer vi arbeta med Europa utifrån TV-serien Geografens testamente.
Grundsärskola 5 – 9 Samhällsorienterande ämnen Svenska
Häng med på äventyret tillsammans med Holger, Esme och Mortensen genom Europa.

Innehåll

Här skriver du arbetsområdets namn

Vi kommer att arbeta med Europa under några veckor under våren. Vi utgår från boken Fröken Europa och TV-serien Geografens testamente. Den tar oss med till många länder i Europa. Vi kommer arbeta och leta fakta om de länder som besöks. Utifrån detta kommer du att få lära dig lite om varje land.

Du kommer sedan att få möjlighet att fördjupa dig mer i ett land som du väljer själv. Detta arbete ska du presentera för klassen.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Du kommer att få utveckla din förmåga att läsa och göra egna faktatexter. 

Du kommer få utveckla din förmåga att läsa olika sorters kartor. 

Du kommer även få utveckla ditt skrivande genom berättande texter. 

Du ska även utveckla din förmåga att redovisa ditt arbete inför klassen. Detta kan du göra på valfritt sätt.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Vi kommer att bedöma din förmåga läsa olika slags kartor. 

Vi kommer även bedöma dina faktatexter kring de olika länderna. 

Vi kommer även att bedöma din förmåga att arbeta med ett eget land och ta fram fakta och annan information om landet så att du kan skriva en berättande text kring ditt land.

Vi kommer även bedöma din redovisning för klassen.  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sv  1-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SO
SO matris år 1-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att orientera dig och för att visa på **någon** plats och **något** land med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **delvis fungerande** sätt för att orientera dig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Du kan använda kartor och andra källor på ett **väl fungerande** sätt för att orientera dig och för att visa på platser och länder med betydelse för dig.
Politiska val och styrelsesätt, mänskliga rättigheter
Du kan **medverka** i att beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt beskriva demokratibegreppet, barnkonventionen och de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **enkla** resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från givna källor och för då **välutvecklade** resonemang om informationens användbarhet.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.

Sv SO
Grundsärskolan-Sv-Centralskolan

>
>
>
Aspekt 1
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler. Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg. Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll. Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet. Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll. Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet. Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll. Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Aspekt 2
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll. Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar. Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg. Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer. Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt. Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer. Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehållpå ett väl fungerande sätt. Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt. Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer. Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sv SO
Grundsärskolans bedömningsmatris i SV åk 7-9

Rubrik 1

E
C
A
Muntlig framställning
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer. I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt. I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg och digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan med visst flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven kan med flyt läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Skriva
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter. Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte. Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt. Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvisfungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt. Eleven kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte. Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Handstil och skriva på dator
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Källor
Eleven kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.

Sv SO
SO matris år 7-9 HT-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartor
Du kan **medverka** i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven.
Information om samhället
Du kan **medverka** i att hämta information om samhället från olika källor och göra något **eget övervägande** vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **enkla** och **delvis underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt hämta information om samhället från olika källor och för då **väl utvecklade** och **väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid **bidrag** till omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **enkla** omdömen om olika arbetsprocesser.
Du kan använda **många** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och i **välutvecklade** omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: