Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk 3

Skapad 2017-03-29 19:08 i Långåsskolan Falkenberg
Vi ska arbeta med stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Historia

Du kommer att arbeta med hur människan levde och brukade under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid. Du ska även få en inblick i människors levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

 • söka och skriva fakta om Forntiden
 • lära sig innebörden av historiska begreppsord
 • göra jämförelser mellan de olika tidsepokerna
 • reflektera över hur människornas levnadsvillkor förändrats.
 • lära tillsammans med andra.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 • läsa olika texter, både enskilt, par och i grupp
 • skriva texter om Forntiden
 • jämföra de olika tiderna
 • titta på olika filmer
 • teckna och måla 
 • göra enkla jämförelse mellan livet på Forntiden och nu.
 • samtala i par eller i grup

Bedömning - vad och hur

      Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • läsa och söka information
 • skriva texter
 • använda olika historiska begrepp
 • beskriva hur man kan se historiska spår i naturen
 • delta i diskussioner och samtal
 • kan berätta och göra jämförelserKopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: