Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram, lägesmått och sannolikhet vt-17

Skapad 2017-03-29 19:21 i Alsike skola Knivsta
Här i detta kapitel ska ni arbeta med diagram, avläsa och tolka diagram, hur man kan ljuga med statistik. Ni ska få lära er att använda olika sorters diagram. Kapitlet innehåller även olika lägesmått som typvärde och medelvärde. Sist i kapitlet kommer sannolikhet..
Grundskola 5 Matematik
Detta arbetsområde handlar om diagram och lägesmått. Du ska få lära dig hur man avläser, tolkar och ritar olika sorters diagram. Du kommer också få lära dig hur man räknar ut typvärde, median och medelvärde. Du kommer att lära dig räkna med sannolikhet.

Innehåll

 Innehåll

 • Avläsa, tolka och rita olika diagram.
 • Räkna ut typvärde, median och medelvärde.
 • Räkna med sannolikhet.

Arbetsmetod

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • Arbeta i med matteboken Eldorado utifrån dina behov 
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp. 
 • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass
 • Spela mattespel 
 • Göra diagnoser

Bedömning

Jag kommer bedöma att du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Eleverna kommer att bedömas utifrån de fem förmågorna i kursplanen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Diagram, lägesmått och sannolikhet vt-17

Statistik år 6

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6   Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6   Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa av och tolka olika diagram
Du kan med hjälp läsa av och tolka diagram på ett enkelt sätt.
Du kan läsa av och tolka diagram på ett enkelt sätt.
Du kan läsa av och tolka diagram på ett utvecklat sätt genom att dra egna slutsatser.
Rita och redovisa fakta i ett diagram utifrån en frekvenstabell
Du kan med hjälp samla in data, göra en frekvenstabell, rita och redovisa datan i ett diagram på ett enkelt sätt.
Du kan samla in data, göra en frekvenstabell, rita och redovisa datan i ett diagram på ett funktionellt sätt.
Du kan samla in data, göra en frekvenstabell, rita och redovisa datan i ett diagram på ett utvecklat sätt.
Räkna ut medelvärde
Du kan med hjälp ställa upp och beräkna medelvärde på ett enkelt sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett enkelt sätt.
Du kan ställa upp och beräkna medelvärde på ett utvecklat sätt.
Räkna ut typvärde
Du kan med hjälp tala om vilket som är typvärdet.
Du börjar självständigt kunna kan tala om vilket som är typvärdet.
Du kan tala om vilket som är typvärdet.
Sannolikhet
Du kan med hjälp resonera kring hur stor sannolikheten är i olika enklare situationer.
Du kan resonera kring hur stor sannolikheten är i olika enklare situationer.
Du kan med säkerhet resonera kring hur stor sannolikheten är i olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: