Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tabeller, diagram och lägesmått. Ma. nr 8 vt-17 år 4

Skapad 2017-03-30 08:18 i Palettskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är Palettskolans LPP-mall för hösten-11. Glöm ej att ta bort denna och annan irrelevant text när du kopierat mallen.
Grundskola 4 Matematik
Statistik kan handla om att man gör egna under sökningar om något man är nyfiken på t.ex. vilken av skolans soppor som är populära. Man kan också leta reda på uppgifter från andras undersökningar t.ex. vad som är vanligaste förnamnet i Sverige, vad 13-åringar har i månadspeng eller hur många valpar en Springer spaniel får i genomsnitt. I statistik gäller det att hålla reda på antal och sort och redovisa tydligt i t.ex. en tabell eller ett diagram.

Innehåll

(Tiken på bilden är Alice/Baggbo I Love My Dog.)

 Mål med arbetet

Du ska utveckla kunskaper om

 • att göra enkla tabeller
 • att tolka enkla tabeller
 • att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram
 • lägesmåtten medelvärde och median

(Fokus kommer den här gången ligga mycket på att tolka andras diagram, inte att göra egna, samt de nya begreppen medelvärde och median.)

Arbetssätt

Enskilt, i par, i grupp och gemensamt i klassen.

Eleverna använder matematikboken- Koll på matematik 4B, löser uppgifter på lösblad, skriver på mini white-boards, spelar spel, "Binglar" m.m.

Redovisningsform

Muntligt och skriftligt.

Små diagnoser under arbetet med arbetsområdet.

Avslutande större diagnos/prov.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din förmåga att

 • att göra enkla tabeller
 • att tolka enkla tabeller
 • att tolka enkla stapeldiagram och linjediagram
 • beräkna lägesmåtten medelvärde och median

Reflektioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: