Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Påverka med ord i tal och skrift

Skapad 2017-03-30 10:10 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Arbeta med argumentation, hur man bygger upp en argumenterande text i form av ett debattinlägg och genomför en debatt.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi lever i en demokrati med yttrande- och tryckfrihet, därför är det viktigt att du lär dig hantera de retoriska verktyg som gör att du kan framföra dina åsikter på ett trovärdigt och övertygande sätt. Lär dig föra fram dina åsikter med rätt argument, relevant fakta och genomtänkt struktur.

Innehåll

Mål

 • Utveckla din förmåga att uttrycka dig och föra fram din åsikt både i tal och skrift.
 • Utveckla språklig säkerhet och en förståelse för ords och begrepps nyanser och värdeladdning samt språkliga normer.
 • Utveckla din förmåga att presentera, lyssna på och bemöta argument.

Detta bedöms

 • Din förmåga att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Din förmåga att följa de språkliga normerna och anpassa din text efter texttyp (argumenterande text i form av debattinlägg) och syfte samt använder dig av skrivprocessen.
 • Din förmåga att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Din förmåga att ge kamratrespons.
 • Din förmåga att bearbeta dina texter utifrån respons.

Undervisning

Skriva ett eget debattinlägg, där ni arbetar i klassrummet och ger varandra muntlig och skriftlig respons på varandras artiklar. Ni bearbetar, skriver rent och lämnar in för bedömning.

I grupp förbereda argument för eller emot ett givet ämne, för att sedan redovisa och bedömas i form av en debatt.

Ditt debattinlägg och den muntliga debatten kommer att bedömas. Ni kommer också under arbetets gång att ge och ta emot kamratrespons, samt bearbeta den skriftliga och muntliga delen utifrån den.

Debattinlägg - skriftlig del

INLEDNING:


Skapa nyfikenhet för ditt ämne/problem. Börja t ex med "Jag anser att..." och presentera vad du ska skriva om och varför.

 • Beskriv problemet - varför är ditt problem viktigt att ändra på?
 • Hur har problemet uppstått?
 • Hur har du själv kommit i kontakt med problemet?
 • Vad kommer att hända om det inte blir någon ändring på problemet?


ARGUMENT:

 • Vilka argument har du för att det måste bli en ändring på problemet?
 • Vilka lösningar har du själv på problemet?
 • Vilka motargument kan det tänkas finnas? Hur kan du "krossa" dessa...?
 • Vilka fakta stöder dina argument?


T ex: Det är viktigt att ha betyg från årskurs 3 eftersom barn och föräldrar då vet hur det går för barnet i skolan (= ditt argument). Det finns vissa som menar att betyg från årskurs 3 ökar pressen på barnen så att de mår dåligt och presterar sämre (= ett motargument). Då vill jag bara påpeka att alla undersökningar visar att barn som får betyg tidigt i skolan blir mer studiemotiverade (= ditt svar på motargumentet).

AVSLUTNING:

 • Återkoppla till din tes och ditt huvudargument.
 • Förslag på lösningar presenteras.


SIGNATUR (du skriver under med ditt namn).


Debatt - muntlig del

Ni är nu indelade i grupper och ni ska debattera mot varandra. Ämnet ni ska debattera om är redan bestämt och det är nu er uppgift att hitta fakta och argument som stödjer er tes och övertygar åhörarna om att just ni har rätt. Utgå från etos (skapa förtroende), logos (förnuftet) och patos (känslor) för att skapa en hållbar tes och övertyga. Men tänk också på hur ni agerar, talar och uttrycker er.


Att tänka på som debattör:

 • Samla information om ämnet så ni känner er pålästa.
 • Tänk ut svar på eventuella motargument som era motdebattörer kan tänkas komma med.
 • Tänk på språket som ska vara genomtänkt och korrekt.
 • Undvika personliga påhopp.
 • Lyssna på motståndaren och försök att besvara deras argument sakligt.
 • Håll er till ämnet.
 • Tänk på ditt kroppsspråk och på att tala tydligt.
 • Visa engagemang.

Låt era motståndare tala till punkt och besvara gärna argument med...
- Jag hör vad du säger, men...
- Skulle det inte vara bättre om...
- Försök att se det så här istället...


Att tänka på som åhörare:

 • Är tesen tydlig? Förstår du vad debattören har för åsikt?
 • Är argumenten sakliga?
 • Undviker de personliga påhopp?
 • Håller de sig till ämnet och verkar de trovärdiga?
 • Hur är deras kroppsspråk?
 • Talar de tydligt och tillräckligt högt?
 • Lyssnar de på sina motdebattörer?

Matriser

Sv
Påverka med ord i tal och skrift

Debattinlägg

E
C
A
Språklig variation
Du kan skriva ett debattinlägg med viss språklig variation och enkel textbindning.
Du kan skriva ett debattinlägg med relativt god språklig variation och utvecklad textbindning.
Du kan skriva ett debattinlägg med god språklig variation och välutvecklad textbindning.
Texttyp
Du kan skriva ett debattinlägg med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp,
Du kan skriva ett debattinlägg med relativt väl fungerande anpassning till texttyp,
Du kan skriva ett debattinlägg med väl fungerande anpassning till texttyp,
Språkliga normer
Du kan skriva ett debattinlägg med i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva ett debattinlägg med relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva ett debattinlägg med väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.

Debatt

E
C
A
Presentera: struktur
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur .
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur.
Presentera: innehåll
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande innehåll.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande innehåll.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande innehåll.
Presentera: anpassning
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Delta i diskussion
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

E
C
A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: