Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 17- åk 8 spanska/ Mwm Läsa/Höra/Förbättra/Skriva

Skapad 2017-03-30 10:11 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Läsa, höra, skriftlig och muntlig presentation.

Innehåll

LPP o MATRIS

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer. Du ska kunna läsa och förstå olika slags texter samt lyssna och förstå talad spanska.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala och samtala, skriva, läsa och förstå och höra och förstå.

 

Genomförande

Du ska kunna:
 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:
 

Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
Förstå talat språk och tillgodogöra dig sammanhanget.
Läsa olika slags texter och tillgodogöra dig innehållet.

 

Matriser

M2
LPP och matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
LÄSA och FÖRSTÅ-
Förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Ny aspekt
SKRIVA VT 17 Prov- kapitel 5-9 text om Spanien.
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Ny aspekt
Höra och förstå
Förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Skriva- VT 17 kap 5-9 Tareas de casa
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Skriva- VT 17 prov kapitel 10-13 (ännu ej genomförd)
Formulerar sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Har ett enkelt, begripligt språk. Väljer och använder någon strategi som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Väljer och använder några olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Formulerar sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Har ett enkelt, relativt tydligt språk. Anpassar i någon mån texten till syfte, mottagare och situation. Väljer och använder flera olika strategier som löser problem i och förbättrar textens budskap.
Förmåga och vilja att förbättra sina kunskaper- VT 17 kapitel 5-9
Du kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. Du visar att du har tagit till dig och kan uttrycka enkla ord, fraser och meningar.
Du kan bearbeta och göra flertalet förbättringar av egna framställningar. Du visar att du har tagit till dig och kan uttrycka de flesta ord, fraser och meningar.
Du kan bearbeta och göra förbättringar av egna framställningar. Du visar att du har tagit till dig och kan uttrycka svårare och längre ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: