Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 6 - Volym och vikt

Skapad 2017-03-30 10:21 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 5 Matematik
Hur många deciliter går det på en liter? Hur många hekto går det på ett kilo? I det här arbetsområdet gör vi en djupdykning ner i våra vanligaste enheter för att mäta vikt och volym.

Innehåll

Utgångspunkt

Eleverna har tidigare träffat på:

- Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

- konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning

- vanliga lägesord för att beskriva objekts läge i rummet

- symmetri, till exempel i bilder och i naturen och hur symmetri kan konstrueras

- Jämförelse och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med nutida och äldre måttenheter.

 

Konkretisering av målen

När vi arbetat klart med detta arbetsområde ska du:

-kunna jämföra och uppskatta vanliga föremåls volym och vikt

-kunna göra växlingar mellan olika viktenheter - kg, hg och gram.

-kunna göra växlingar mellan olika volymenheter - l, dl och cl.

- kunna välja lämpliga metoder och utföra beräkningar med miniräknare i vardagliga situationer med volym och vikt.

- kunna förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

Begrepp vi kommer att arbeta med:

1 Liter

1 deciliter

1 centiliter

1 Kilogram

1 hektogram

1 gram

kilo

hekto

deci

centi

milli

 

Genomförande

Inom arbetsområdet kommer du att få:
- genomgångar

- tränar viktiga begrepp.
- individuell färdighetsträning.
- föra matematiska diskussioner och resonemang i grupp.
- träna problemlösning enskilt och i grupp.
- praktiska moment.

 

Dokumentation och bedömning

Bedömning av dina kunskaper sker löpande under arbetets gång och genom din förmåga att:
- lösa enkla problem och använda olika strategier och metoder.
- välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget.
- uttrycka dina tankar, muntligt och skriftligt, med hjälp av det matematiska symbolspråket och med bilder.

Men även att du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp inom området och visar det genom att använda dem samt att du har nått de konkretiserade målen för området.

Bedömningen grundar sig på:
- de förmågor du visar på lektionstid både muntligt och skriftligt.
- din delaktighet vid gruppuppgifter och praktiska moment.
- skriftligt prov.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: