Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och frön

Skapad 2017-03-30 10:26 i Skansens förskola Åre
Barnen tar sticklingar av en växt, sen följer vi hur rötterna bildas. Under tiden målar vi krukor i fina färger som vi kan plantera i. Vi sår krassefrön som vi sköter om och till sist skördar och äter.
Förskola
Så fröer och andra saker som växer och frodas..Vi upptäcker tillsammans med barnen hur växter blir till

Innehåll

NULÄGE

Barnen är intresserade av att se hur växter kan växa.

SYFTE

Vad ska utvecklas? Vad vill vi att barnen ska lära sig?  

 

 

 

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor? 

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: