Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

América Latina

Skapad 2017-03-30 12:11 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
En LPP på ett projektarbete om Latinamerika.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Ni kommer att fördjupa era kunskaper om flera länder i Latinamerika genom en egen presentation samt genom att lyssna på flera andra presentationer. Redovisning och bedömning kommer att ske både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Ni ska fördjupa era kunskaper om länder i Latinamerika och kunna göra enklare jämförelser med Sverige.

Mål

Målet är att ni ska samla information om ett valt land i Latinamerika för att sedan presentera landet med hjälp av en keynote på spanska. 

Undervisning och bedömning

Du kommer att bli bedömd på din muntliga presentation, men även på det skriftliga eftersom du ska lämna in ditt manus när du är klar med din presentation. Du ska även lämna in din Keynote.

KORT FAKTA OM LANDET - välj minst 8 rubriker!

 

EL GOBIERNO (STYRELSESKICK)

LA MONEDA (VALUTA)

CIUDAD/CIUDADES (STÄDER)

HABITANTES (BEFOLKNING)

IDIOMA/IDIOMAS (SPRÅK)

LA EXPORTACIÓN (EXPORT)

LA COMIDA (MAT)

MÚSICA/CULTURA (MUSIK/KULTUR)

LA BANDERA (FLAGGAN)

EL CLIMA (KLIMAT) 

GEOGRAFÍA (GEOGRAFI)

HISTORIA

EL PAÍS ES CONOCIDO POR… (LANDET ÄR KÄNT FÖR…)

TRADICIONES Y FIESTAS (TRADITIONER OCH FESTER)

ALGO MÁS (ÖVRIGT)

 

 

COMPARACIONES (JÄMFÖRELSER) Ej valfri -Alla ska ha med denna rubrik).

 

Compara Suecia con tu país elegido. ¿Qué diferencias y semejanzas hay? Jämför Sverige och det landet du har valt att jobba med. Vilka skillnader och likheter finns det? Minst 3 jämförelser!

 

 

När du är klar med din presentation ska du dela ut en frågesport på ca 5-10 frågor på din presentation. Frågesporten är till för de andra som lyssnar som de ska besvara.

Detta är bra att tänka på när en skriver och pratar spanska:

 • Presens ( hablo)
 • Futurum (voy a hablar)
 • Perfekt (he hablado)
 • Gerundium (estoy hablando)
 • Diftongerade verb ( cerrar, dormir, jugar etc.)
 • Reflexiva verb ( ducharse, acostarse, afeitarse, maquillarse etc)
 • Frågeord (Adónde, dónde, cuándo, etc)
 • Bueno/Bien Muy/Mucho
 • Konjunktioner (porque, y, para, pues, bueno, como, entonces etc)
 • Ser/Estar

Du kan använda dig av kapitel 6 i boken som en form av inspiration för vad som ska finnas med och du kan hitta information på följande ställen:

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina

http://www.landguiden.se/ 

http://www.ne.se/

 

 

 

Uppgifter

 • América Latina - Manus & Keynote

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris för Moderna Språk år 7-9 GA

F
E
C
A
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: