Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avtackning

Skapad 2017-03-30 12:41 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa Biologi Hem- och konsumentkunskap
Under kvällen förväntas huvudpersonen ha visat sina förmågor i sång, dans och bordsskick, samt gjort en konsekvensanalys av kvällen.

Innehåll

 

 

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Lgr 11: Skolan ska ansvara för att alla kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,

Lgr 11: Skolan ska ansvara för att alla har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Lgr 11: Skolan ska ansvara för att alla kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

HK: Mat, måltider och hälsa Individuella behov av energi och näring, till exempel vid fest, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Idh: Rörelse Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Idh: Hälsa och livsstil Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att ligga till underlag för din bedömning:

Din frivillighet i kvällens aktiviteter. Hur väl du utför dina uppdrag ligger till grund för det allmänna omdömet efter kvällen.

Din mentala närvaro. Hur väl du lyckas släppa tankarna på morgondagen ligger till grund för vår utvärdering av kvällen.

Ditt intag av mat och dryck. Genom att äta av maten från din egen tallrik och inte från grannens, ökar du inte bara dina chanser till ett gott betyg utan även till trivseln kring bordet.

Ditt deltagande i sång och dans. Genom att lyckas framföra din kropp i någorlunda takt till musiken, samt framstöta sång-liknande ljud visar du inte enbart på din promillenivå utan även på ditt allmäntillstånd.

Dina egna reflektioner över hur kvällens aktiviteter kommer påverka resten av din helg. Genom att obekymrat njuta av vad kvällen har att erbjuda visar du på en mycket god förmåga till rekreation och avkoppling. Möjligtvis kan samma förmåga bedömas olika av olika intressenter (typ din familj).

 

Matriser

Bi Hkk Idh
Avtackning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1 Social förmåga
Andreas talar motvilligt med sina bordsgrannar och stretar emot när festarrangörerna ber honom byta plats.
Andreas talar villigt med sina bordsgrannar och flyttar sig enligt festarrangörernas anvisningar.
Andreas bidrar till trivseln för sina bordsgrannar och flyttar på eget initiativ och på festarrangörernas anvisning runt i lokalen.
2 Mental närvaro
Andreas finns med, men deltar inte aktivt i aktiviteterna. Han funderar mycket på morgondagen.
Andreas deltar aktivt, men lyckas inte alltid med sina uppdrag. Han funderar till viss del på morgondagen.
Andreas deltar aktivt och med stort engagemang och når ett gott resultat.
3 Mat och dryck
Andreas dricker sparsamt och glömmer ibland av sig och äter/dricker av sina bordsgrannars mat och dryck.
Andreas dricker allt som ställs fram - även blomvattnet, men håller sig till maten på sin egen tallrik
Andreas låter sig väl smakas av mat och dryck och kommer dessutom ihåg att ta varannan vatten.
4 Sång och dans
Andreas deltar högst motvilligt, utan rytm eller känsla i de musikaliska utmaningarna.
Andreas deltar med visst engagemang och viss rytm och känsla i de musikaliska utmaningarna.
Andreas deltar med stort engagemang och rytm och känsla i de musikaliska utmaningarna.
5 Analysförmåga
Andreas utvärderar i någon mån kvällens aktiviteter, men har inga direkt djupgående kommentarer om vare sig dåtid eller framtid.
Andreas utvärderar kvällens aktiviteter, och har några mer djupgående kommentarer om antingen dåtid eller framtid.
Andreas utvärderar kvällens aktiviteter, och har flera djupgående kommentarer om både dåtid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: