👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, ekvationer och mönster

Skapad 2017-03-30 12:56 i Forssaklackskolan Borlänge
Planering av algebra och mönster.
Grundskola 7 Matematik
Uttryck är bra att kunna skriva när du ska lösa olika matematiska problem. När du kan hitta samband mellan tal och se ett mönster så kan du hitta nya och bra sätt att lösa problem med hjälp av ekvationer. Detta används inom många yrken och ofta med hjälp av datorer som kan göra snabba beräkningar utifrån en formel.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att träna på att lösa problem med hjälp av algebra och ekvationer samt att se mönster under veckorna 40-47. Vi kommer också att träna på att skriftligt redovisa lösningar. Strategierna tränar vi med hjälp av uppdrag ur NTA:s Mönster och algebra samt i PRIO-boken kapitel 5. Det kan också komma till annat kopierat material. 

 

Begrepp

Numeriska uttryck, algebraiska uttryck, ekvation, mönster, variabel, förenkla uttryck, prövning, prioriteringsregeln, obekant, vänster led, höger led, likhet, formel,

Bedömning

Området avslutas med en skriftlig problemuppgift där förmågan att lösa problem och den skriftliga kommunikationsförmågan bedöms.

 

Kunskapskrav

Se bedömningsmatris för de olika nivåerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MATTE Lgr 11

=>
=>
=>
Problemlösningsförmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
bidrar till att formulera förslag på lösningar löser rutinuppgifter med tillfredställande resultat utan större systematiska fel arbetar i välkända sammanhang
formulerar i stort sett genomförbara och till viss del anpassade förslag på lösningar löser rutinuppgifter med gott resultat så att svaren med få undantag blir rätt kan arbeta i bekanta sammanhang
formulerar korrekta och välanpassade förslag på lösningar löser rutinuppgifter med mycket gott resultat både säkert och effektivt använder säkert kunskaper i nya sammanhang
Kommunikationsförmåga
(symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer) - redogöra - samtala - framföra och bemöta argument
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
använder delvis ett matematiskt språk
använder språket ändamålsenligt
använder språket ändamålsenligt och effektivt