Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Norden och länderna kring Östersjön

Skapad 2017-03-30 13:15 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 5 Geografi
Grupparbete kring Norden.

Innehåll

Norden

 

Mål:

  • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna och länderna kring Östersjön, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
  • kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
  • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
  • känna till och kunna använda geografiska begrepp

Matriser

Ge
Lilla Edet Geografi 4-6

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Natur- och kulturlandskap
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jag har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jag har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Jordytan
•Analysförmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
Jag kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Jag kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
•Begreppslig förmåga
Jag kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Använda kartor och geografiska källor
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Olika källors användbarhet
•Förmågan att hantera information •Analysförmåga
Jag för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för utvecklande resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för välutvecklande resonemang om olika källors användbarhet
Namngeografi
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om Norden namngeografi.
Jag har goda kunskaper om Nordens namngeografi
Jag har mycket goda kunskaper om Nordens namngeografi
Beskriva lägen och storleksrelationer
•Förmågan att hantera information
Jag kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: