Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP och bedömningsmatris Kol 2017

Skapad 2017-03-30 14:07 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla inom ämnet Kemi. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 8 Kemi
Markens och kolets kemi

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT:

  • eleven ska ha utvecklat sin förmåga att ställa hypoteser.
  • eleven ska utvecklat sin rapportskrivning.
  • eleven ska fördjupa sig med kemins uttrycksätt

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA, HA UNDERVSINING OM:

  • Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
  • Du kommer att få besvara instuderingsfrågor där du själv kan välja svårighetsnivåer på frågorna.
  • Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.

DETTA SKA BEDÖMAS - se matris!

Matriser

Ke
Avprickningslista för Mark och Vatten

Avprickningslista för Kolets kemi

Godkänd
• känner till att organiska ämnen finns i levande organismer, i jordskorpan, och att otaliga organiska ämnen skapats av människan
• förstår varför kolföreningarna är så många
• har kännedom om kolföreningarnas indelning i grupper
• har kunskap om bergoljans betydelse som energi- och råvarukälla
• känner till kolvätenas, särskilt de klorerade kolvätenas, skadeverkan på miljön
• känner till något om alkoholernas kemiska byggnad och egenskaper
• har kunskap om etanolens och metanolens giftighet och veta vad denatureringen av sprit innebär
• känner till etanolens betydelse som alternativ energikälla nu och i framtiden
• känner till några fettsyror
• känner till vad tvål är och hur en tensid fungerar
• känner till hur estrar är uppbygga och vad man kan använda dem till
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: