Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker

Skapad 2017-03-30 15:35 i Vågbroskolan Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer vi att bekanta oss med gamla klassiker. Med klassiker menas böcker som har överlevt genom alla år och som inte har blivit bortglömda. Att vissa böcker räknas som klassiker och andra inte beror helt på vad vi människor tycker om att läsa. De böcker som räknas in i denna kategori har lästs av många människor genom tiderna.

Innehåll

Arbetsgång: Grupparbete/enskilt. Läs ett utdrag ur en text från den författaren som ni blivit tilldelade, diskutera och svara på frågor, skriv om författaren och redovisa muntligt inför klassen.

 

Uppgift 1: Läs texten ni blivit tilldelade. Diskutera frågorna i gruppen och skriv ner det ni kommer fram till enskilt i era skrivböcker.

Uppgift 2: Ta reda på fakta om författaren tillsammans i gruppen. Skriv sedan en enkel presentation om honom/henne i din skrivbok. Ex på fakta:

Uppgift 3: Förbered en muntlig redovisning av er författare som ni sen ska redovisa för klassen. Gör gärna redovisningen intressantare med hjälp av bilder, power point osv.

 

E:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

C:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

A:

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: