Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och Ljus VT- klass 6

Skapad 2017-03-30 15:51 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 6 Fysik
Vilka saker kan vi se? Varför bildas det skuggor? Kan vi höra ljud i rymden? Detta är några av de frågor som vi kommer få svar på under vårt arbetsområde Ljud och Ljus.

Innehåll

Undervisning

Under detta arbetsområde kommer vi att:

- Göra olika experiment
- Ha gemensamma genomgångar
- Titta på film
- Träna oss på att skriva labbrapporter
- Lära oss olika begrepp för att kunna förklara olika fenomen kring ljud och ljus

Det här ska du kunna vid arbetsområdets slut:

- Förklara hur ljud uppstår och sprider sig
- Berätta hur vi hör och kunna förklara ljudets transportsträcka från ljudkälla och in i örat
- Känna till skillnaden mellan en hög/låg ton och ett starkt/svagt ljud
- Förklara hur ljus sprider ut sig från solen, lampor och andra ljuskällor
- Berätta om skuggors form och storlek
- Berätta hur vi ser och kunna förklara ljusets transportsträcka från ljuskälla och in i ögat
- Förstå och kunna förklara följande begrepp: Ljuskälla, absorbera, reflektera, ljusstråle, pupill, sinnescell, spektrum, svängning, ljudvåg, vibration, trumhinna, nervcell, frekvens, decibel, hertz

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Dokumenetera undersökningar i text och bild
- Använda fysikens begrepp för att förklara fenomen kring ljus och ljud
- Förklara fysikaliska samband kring ljus och ljud (t.ex. beskriva ljudets väg från ljudkälla till öra)

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • Du deltar vid samtal och diskussioner, ställer egna frågor och framför dina åsikter.
 • Du använder dig av de begrepp som du har lärt dig för att beskriva och förklara olika fenomen kring ljud och ljus.
 • Du genomför de uppgifter och bedömningsuppgifter som du får under arbetsområdet.

 

Uppgifter

 • Syn och Synfel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: