Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Labyrint

Skapad 2017-03-30 20:00 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för tv programmet "Labyrint" och därför vill vi lyfta detta och använda oss av det som utgångs planering i verksamheten. Vi vill knyta våra prioriterade mål "barns inflytande" och " naturvetenskap och teknik" till detta.

Innehåll

 

Barns inflytande: Vi har sett intresset för labyrint genom att iaktta barnens fria lek då de spontant "lekt" labyrint. De har styrt den leken gemensamt. 

Naturvetenskap: tillverka slime, 

Teknik: bygga en taurus, 

Mera: leka labyrint och genom detta få barnen att samarbeta, diskutera och lösa problem för att kunna gå vidare i leken. Konfliktlösning. 

Planeringen uppdateras under arbetets gång.

BYGGE AV TAURUS

Tillsammans gör vi ritningar hur Taurus ska se ut. Barnen provar även att skriva namnet TAURUS på sina ritningar. Vi måste ju färglägga säger Vera. Vilken färg har Taurus? Grön,Brun och svart säger dom tillsammans.

      

 

Vi pratar om vad vi behöver för att göra en Taurus. 
Ben,fötter,mage,ögon,näsa,armar,händer. Och ett kugghjul säger Lukas.
 
Vi funderar tillsammans. Dom hittar en kartong och rör. Sen måste vi leta efter det andra.

Vi hittar en kartong som passar som Taurus mage. Den klär vi i grönt silkes papper

 

För att få till Taurus huvud så gör vi ett av papper Marche. Vi tillverkar tapetklister av potatismjöl, vatten och socker. Vi blåser upp en ballong i lagom storlek och klär den sedan i tidningspapper som barnen rivit i små bitar. Barnen får sedan med hjälp av oss limma fast dessa på ballongen. Vi harv hittat ett gammalt påskägg som ser ut som en del av Taurus huvud så den fäster vi även på ballongen. Detta får sedan torka.

  

 

    

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: