Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik/satsdelar

Skapad 2017-03-31 08:26 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grammatik/satsdelar
Grundskola 8 Svenska som andraspråk
Du har tidigare arbetat med grammatik. Jag förmodar att du känner igen igen vilka ord som tillhör substantiv, pronomen, adjektiv, verb och adverb samt om satsdelarna subjekt och predikat. I detta arbetsområdet ska vi fortsätta att träna på satsdelarna, ordens placering i meningen.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Målet är att du ska upptäcka att vårt språk har mönster och regler som vi följer för att inte bli missförstådda. Därför är syftet att du

 • kan använda språket skriftligt så att andra förstår vad du menar och så att du känner dig säker att uttrycka dig,
 • kan skriva enligt regler

Syftet är också att du ska få ord och förståelse för hur man pratar om "att skriva på rätt sätt".
 

 

 

 

Centralt innehåll för arbetsområdet

I arbetsområdet får du lära dig följande om satsdelar

 • i svenskan måste det finnas ett subjekt och minst ett predikat för att meningen ska vara fullständig,
 • man kan sätta tids- rumsadverbialet först eller sist i en mening,
 • i en huvudsats sätter man satsadverbialet efter predikatet
 • i en bisats sätter man satsadverbialet före predikatet

 

Undervisning

Vi har genomgångar och övningsuppgifter 

 • repeterar ordklasserna,
 • repeterar subjekt och predikat,
 • lär oss begreppen; objekt, satsadverbial, och adverbial (tid - och rum)

Bedömning

Ni har inget prov utan arbetsområdet är ett tillfälle för att träna på begreppen och på att skriva tydliga/korrekta meningar,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: