Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk. 5

Skapad 2017-03-31 09:17 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
LPP Mall 1 och 2 är två kvalitetssäkrade mallar, som utgår från Lgr11, framtagna för dig som arbetar som lärare i Lunds kommunala grundskolor. De är framtagna av en arbetsgrupp.
Grundskola F – 9
Kemi är ett ämne i skolan som ger dig viktig kunskap om livsmedel och vår miljö.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kapitlet, material, syftar till att ge eleverna kunskap om material, deras egenskaper och användning. Vi betonar också hur naturresurser påverkas och hur vi genom ansvarsfullt användande av dessa kan bidra till minskad miljöpåverkan.

Kapitlet, vardagskemi, låter eleverna undersöka olika saker som har att göra med våra livsmedel och den miljö där vi hanterar dem.

Kunskaper i kemi ger eleverna ett bra verktyg för att kunna bedöma information i bland annat reklam. 

Undervisningens innehåll: Vad?

Indelning av ämnen och material utifrån egenskaper och utseende.

Råvarors förändring till produkt.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdete och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de  är märkta och bör hanteras.

Matens innehåll och näringsämnenas betydelser för hälsan. Histioriska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.

Indelning av ämnen utifrån egenskaper surt eller basiskt.

Enkla undersökningar och dokumentation.

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi utgår från läroboken, Puls fysik och kemi, med följande två kapitel:

  • MATERIAL - vad allt omkring oss består av. S 8-16.
  • VARDAGSKEMI – bland soppor och såpor s. 66-72.
  • Puls Fysik och Kemi grundbok (modell äldre) Kemi läran om ämnen s. 8-13

Vi läser ur läroboken tillsammans och diskuterar det som står där. Du kan lyssna via inläsningstjänst eller läsa själv ur boken när vi gör arbetsuppgifter som finns i classroom.

Vi arbetar med enkla undersökningar.

Kunskapskrav

 

1b. Hur söker eleven naturvetenskaplig information utifrån olika källor och resonerar kring källornas användbarhet?

1c. Hur använder eleven informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar?

2a. Undersökningar

Hur formulera eleven egna frågeställningar och planeringar som det går att systematiskt arbeta utifrån?

2b. Hur använder eleven utrustningen?

2c. Hur jämför eleven sina och andras resultat och resonerar om likheter och skillnader och vad det kan bero på?

2d. Hur förbättra eleven undersökningen?

2e. Hur dokumenterar eleven sina undersökningar i text och blid?

3a. Hur är eleven kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper om andra kemiska sammanhang?

3b. Hur visar eleven sina kunskaper genom användning av kemins begrepp?

 

 

Bedömning

Bedömning sker genom att du presenterar dina kunskaper muntligt, via en iMoviepresentation, skrivuppgifter och laborationer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: