Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna och klimatzoner 2017

Skapad 2017-03-31 13:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Geografi
vecka 13-16 och 21-22 2017

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Orientera dig på jordklotet
  • Jämföra och resonera om klimatzoner och levnadsvillkor utifrån klimat

 

ARBETSSÄTT

Under vecka 13, 14 och 16 arbetar du med olika blindkartor över världen och de olika världsdelarna samt repeterar namngeografiska kunskaper. Vi bestämmer tillsammans vilken kunskap som ska visas kring namngeografi. Under vecka 21 och 22 arbetar vi tillsammans med klimatzoner och hur livsmiljön är i respektive klimatzon.

Prov tisdag den 6 juni

BEDÖMNING

 I provet visar du din kunskap att:

  • Ange namn på världsdelarna och några av dess länder, bergskedjor, berg, öknar, floder, sjöar och hav.
  • Resonera om levnadsvillkor utifrån klimatförhållanden.

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimat och dess konsekvenser för människor i olika delar av världen.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

C

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimat och dess konsekvenser för människor i olika delar av världen.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimat och dess konsekvenser för människor i olika delar av världen.

Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

 

Uppgifter

  • Världsdelarna och klimatzoner

Matriser

Ge
Världsdelarna och klimatzoner 2017

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Resonera
Du resonerar med enkla argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar med utvecklade, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar med välutvecklade argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Begrepp
Du använder begrepp och modeller som visar på en viss förståelse av begreppen.
Du använder begrepp och modeller i korrekt sammanhang som visar på en god förståelse av begreppen.
Du använder begrepp och modeller nyanserat och i korrekt sammanhang som visar på en mycket god förståelse av begreppen.
Namngeografi
Du markerar/namngergeografiska objekt på karta: alla världsdelar, några av dess länder, några bergskedjor, berg, öknar, floder och hav.
Du markerar/namnger geografiska objekt på karta: alla världsdelar, större delen av dess länder, större delen av bergskedjor, berg, öknar, floder och hav.
Du markerar/namnger geografiska objekt på karta: alla världsdelar, de flesta länder vi tränat på, alla bergskedjor, berg, öknar, floder och hav vi tränat på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: