Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet och påverkan.

Skapad 2017-03-31 13:44 i Junibackens förskola Ludvika
Planeringsmall med stöd för att få med både barns inflytande, normer och värden samt utveckling och lärande.
Förskola
Att få vara delaktig i sitt eget lärande i den grovmotoriksträning som sker i gymnastiksalen. Men även att få påverka och få uttrycka åsikter med hjälp av kommunikationsverktyg.

Innehåll

SYFTE

Detta gör vi för att se vad som är motiverande i träningen och på så sätt stärka lärandet. Även för att få ett engagemang och delaktighet i träningen. 

Efter en tid även träna samspel, turtagning och demokrati.

METOD

Detta kommer till en början ske vid den enskilda träningen i gymnastiksalen med en pedagog. Därefter kommer detta utvecklas från enskild träning till mindre barngrupp för att jobba med samspel och demokrati i val av aktivitet. Arbetet sker med särskilt barn.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Dokumentation sker med hjälp av samtalsmattan efter genomförd aktivitet i gymnastiksalen. Med hjälp av samtalsmattan uppmärksammas åsikter och intressen.

UPPLÄGG

Uppföljning kommer att ske under samma tidsspann som nuvarande handlingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: