Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi och Arbete

Skapad 2017-03-31 14:11 i Bälinge skola Uppsala
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Med anknytning till detta kommer vi i ämnet samhällskunskap att arbeta med vår ekonomi. Eleverna kommer att få kunskaper om såväl samhällsekonomi som privatekonomi och vi kommer att titta på hur dessa hänger ihop.
Grundskola 3 – 6 Svenska SO (år 1-3) Samhällskunskap
Det här området i samhällskunskapen berör Ekonomi och Arbete både historiskt, idag och i framtiden.

Innehåll

Syfte

Enligt Lgr11 ska eleven i samhällskunskap utveckla förmågan att ...

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll från läroplanen kommer vi att beröra:

Vad?

Detta innebär att du ska:

 • kunna förklara de vanligaste begreppen inom området privatekonomi; inkomst, utgift, skatt och budget.
 • känna till de vanligaste inkomsterna i ett hushåll; lön, barnbidrag, ev andra bidrag.
 • känna till de vanligaste utgiftsposterna i ett hushåll och ungefär vad dessa kostar.
 • känna till kommunens, landstingets och statens uppgifter.
 • känna till vad kommun, landsting och stat använder skatter till.
 • Känna till vem som betalar skatt och ungefär hur mycket som går till skatt.
 • känna till vad ränta är och vad avbetalning på en vara innebär.
 • känna till hur man gör en enkel budget.
 • kunna uttrycka och argumentera för vad du tycker och tänker.
 • kunna resonera, samtala och diskutera kring arbetsområdet.
 • kunna jämföra ur ett historiskt perspektiv.
 • Har förståelse för varför vi väljer att jobba med det vi gör.
 • Ha förståelse för varför vi går i skolan
 • Känna till några olika yrken och varför de behövs i vårt samhälle.

Hur?

Vi kommer att:

 • läsa i boken Puls samhällskunskap
 • göra undersökningar och intervjuer
 • titta på hur man kan göra en egen budget
 • träna på att  uttrycka och värdera åsikter
 • genom föreläsningar
 • se på film
 • lära oss nya ord och begrepp inom området

 

 

Bedömning - jag bedömer din förmåga genom att:

 • lyssna på dig i de gemensamma samtal och diskussioner vi har.
 • läsa de skriftliga uppgifter du gör.

 

Bedömning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  Sh  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  Sh  1-3
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  Sh   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  Sh   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sv Sh SO
Bedömningsmatris för arbetsområdet

Familjens ekonomi - inkomster/utgifter
Har till viss del grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Visar på grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Har goda kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomster, utgifter och konsumtion.
Samhällets ekonomi
Har till viss del grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på grundläggande kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Visar på goda kunskaper om vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
Ord och begrepp
Kan till viss del använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda och förklara ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Samtala, resonera - uttrycka åsikter
Du deltar till viss del i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och kan viss del uttrycka vad du tycker, tänker och kan.
Du deltar i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker på ett enkelt sätt vad du tycker, tänker och kan.
Du är aktiv i de gemensamma samtal och diskussioner vi har och uttrycker vad du tycker, tänker och kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: