Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtal

Skapad 2017-03-31 14:19 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi tränar på att samtala i en liten grupp genom att diskutera olika frågor och ämnen.

Innehåll

Vi går igenom det som krävs för att du ska vara aktiv och engagerad i samtal. Vi tränar också på hur man gör om man stöter på språkliga problem och hur man kan göra för att ändå vara aktiv i samtalet.

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
    SvA  A 9
  • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
    SvA  A 9
  • Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
    SvA  A 9

Matriser

SvA
Samtal

Rubrik 1

Jag...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtalar och diskuterar
framför en åsikt, där jag med flera meningar beskriver varför jag tycker så
framför flera åsikter, där jag med flera meningar beskriver varför jag tycker så
visar engagemang genom att ställa en följdfråga
visar engagemang genom att ställa flera följdfrågor
Använder ett varierat språk
varierar inledningen på meningarna och använder ord som ungdomar inte brukar använda i talspråk
varierar inledningen på meningarna och använder flera olika ord som ungdomar inte brukar använda i talspråk
Talar
starkt, tydligt och långsamt mesta delen av samtalet
starkt, tydligt och långsamt under hela samtalet
starkt, tydligt och långsamt under hela samtalet och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga det jag säger
Använder blick och kropsspråk
visar engagemang genom kroppsspråket och genom att titta upp
flyttar blicken mellan personer, ser avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga
låter blicken vandra, ser avslappnad ut, och använder kroppsspråk för att förtydliga
Använder strategier för att förstå och göra mig förstådd
frågar om jag inte förstår frågan
frågar om jag inte förstår frågan, och ber om hjälp med enstaka ord när jag själv ska prata
använder andra svenska ord och kroppsspråk för att förklara när jag inte förstår ord eller inte kan hitta det rätta ordet på svenska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: