Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

WeDo-projektet

Skapad 2017-03-31 15:23 i 2047 Science Center Borlänge
Ett ämnesövergripande område där Framtidsmuseet främst fokuserar på den tekniska delen.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Teknik
Hur kan du göra för att styra ditt lego och när du väl kan det, hur skulle du förklara det då? Vad händer när vi alla kan styra robotar som gör allt jobb?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Svenska:

 • Samtala- och skriva om teknik och konsekvenser av den
 • Anpassa språket till beskrivning, förklaring och argumenterande
 • Se skillnader mellan de olika anpassningarna till språket

Teknik:

 • Upptäcka olika tekniska system och förstå nyttan med dem
 • Se problem och försöka lösa dem med teknik
 • Använda teknikens begrepp

SO:

 • Värdera lösningar utifrån miljö- och utvecklingsfrågor
 • Diskutera olika samhällsfrågor
 • Fundera på hur samhället förändras

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att:

 • Konstruera tekniklego och programmera det
 • Beskriva och förklara det
 • Fundera över konsekvenser

Arbetssätt

Vi kommer börja med att gå igenom vad programmering är och sedan vad de olika blocken gör. Efter det kommer eleverna bygga valfri konstruktion och programmera den. När den är klar kommer ni få beskriva den och sedan förklara den. Vi kommer också att se på en film om en aktuell fråga i samhället och sedan diskutera vilka konsekvenser det blir när vi programmerade datorer att göra saker som vi tidigare gjort.

Viktiga begrepp

 • Programmering
 • Block
 • Motor
 • USB
 • Kugghjul
 • Pengar
 • Lön
 • Växthuseffekt
 • Robot

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • Det du skriver
 • Hur du använder stor bokstav och punkt
 • Vilka begrepp du använder
 • Hur du samtalar om samhällsfrågor och betalningsformer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3

Matriser

Sv Tk SO
WeDo-projektet

Sv

Tränar
Kan
Skriva
Du kan skriva enklare texter på datorn.
Skriva
Du kan använda stor bokstav och punkt och stava rätt på ord som du ofta använder.
Begrepp
Du kan använde begreppen som hör till tekniken så man förstår vad du samtalar om.
Diskutera
Du kan ställa frågor, ge kommentarer och berätta dina åsikter när vi diskuterar samhällsfrågor.

SO

Tränar
Kan
Kostnader och betalning
Du kan berätta vad en del saker kostar i samhället och hur man betalar.
Miljö
Du berättar hur teknik och vi människor påverkar miljön och ger förslag på hur vi kan förbättra våra liv.
Samtala
Du kan samtala om frågor som rör dig.
Diskutera
Du kan ta del av information från media, ställa frågor, ge kommentarer och berätta dina åsikter när vi diskuterar samhällsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: