👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen i världen åk 8

Skapad 2017-04-01 08:19 i Gottsundaskolan Uppsala
Kristendomen (katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkorna)
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Fram till sommarlovet kommer vi att arbeta med kristendomen. Fokus kommer att ligga på de tre inriktningarna: den katolska, den ortodoxa och den protestantiska kyrkan. Alla tre inriktningarna är kristna, men vad har de gemensamt och vad skiljer dem åt? Du kommer att få veta mer om hur människor inom de olika inriktningarna lever och uttrycker sin tro. Nu kör vi! /Christian och Cissi

Innehåll

Arbetsområdets delmoment

 • Centrala tankar i kristendomen.
 • De tre stora kyrkorna; den katolska, den protestantiska och den ortodoxa kyrkan.

Arbetssätt

Arbetet kommer utgå ifrån Religion 7-9 Utkik sid. 100-127 (delar av sid. 82-99 används också) men även andra källor som exempelvis filmer kommer att användas. I arbetet ingår gemensamma genomgångar, arbetsuppgifter, diskussioner.

Arbetsområdet examineras genom skriftligt prov 24 maj, muntliga moment samt lektionsarbete

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9

Matriser

Re
Gottsundaskolan Religion åk 8

Förmåga

 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom t ex protestantism, katolicism och ortodoxi.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom t ex protestantism, katolicism och ortodoxi.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom t ex protestantism, katolicism och ortodoxi.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner

 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.