Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - dikter

Skapad 2017-04-01 13:03 i Nyhemsskolan F-3 B Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Är du en poet?

Innehåll

Utgångspunkt

Eftersom vi tidigare inte jobbat så mycket med dikter och muntligt framförande behöver vi arbeta med det.

 

Konkretisering av målen

För att du ska visa att du har godkända kunskaper ska du:

- kunna skriva olika sorters dikter med ganska tydligt innehåll och som är uppbyggda på ett ganska bra sätt

- kunna använda bild och/eller ljud på ett ganska bra sätt för att göra dikterna starkare och mer levande

- kunna ge enkla omdömen om innehållet i dikterna och förbättra dina dikter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt

- kunna förbereda och framföra din dikt så att budskapet når fram på ganska bra sätt

 

För att du ska visa att du har mer än godkända kunskaper ska du:

- kunna skriva olika sorters dikter med tydligt innehåll och som är uppbyggda på ett bra sätt

- kunna använda bild och/eller ljud på ett bra sätt för att göra dikterna starkare och mer levande

- kunna ge utvecklade omdömen om innehållet i dikterna och förbättra dina dikter med hjälp av omdömen på ett bra sätt

- kunna förbereda och framföra din dikt så att budskapet når fram på ett tydligt sätt

 

Vi kommer att arbeta med begreppen: poesi/lyrik/dikt, författare/poet, limerick, haiku, allteration, akrostikon mm.

 

Genomförande

Du kommer att få lyssna och läsa olika sorters dikter.

Du kommer att få skriva olika typer av dikter, t.ex haiku, rimdikt, alltiterationsdikt, akrostikon och black out poems.

Du kommer att få träna på att framföra dikter på olika sätt, ex genom olika känslor och till musik.

 

Om du vill och behöver kommer du få skriva dina dikter på Ipad/Cromebook/dator och du har möjlighet att lyssna på dikterna.

 

Dokumentation och bedömning

Du ska skriva en dikt och förbereda ett framförande inför klassen med bild och/eller ljud så att budskapet når fram.  

Du ska ge respons på en kompis dikt och kunna ta emot respons på din dikt och använda dig av responsen för att göra den bättre. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: